Sáng kiến tổ chức lao động tập thể để gây quỹ hoạt động của một chi hội phụ nữ

24/05/2022
Chi hội Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La có 130 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Bó Phương là một trong những chi hội có nhiều phong trào hoạt động thiết thực được đánh giá cao, trong đó nổi bật là tổ chức lao động tập thể để gây quỹ hoạt động.
Chi hội Bó Phương tổ chức cho chị em hội viên trồng hoa màu để gây quỹ hoạt động

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đã giao cho chi hội phụ nữ đất 5% để tổ chức hoạt động gây quỹ, chi hội đã tổ chức cho chị em hội viên trồng hoa màu. Các khoản thu được đã gây quỹ được 126 triệu đồng, cho 15 hội viên vay. Ngoài ra, chi hội còn vận động mỗi hội viên gửi tiết kiệm 5.000 đồng/ tháng, quỹ này hiện nay có 48 triệu đồng, tạo điều kiện cho 8 hội viên khó khăn, có nhu cầu vay không tính lãi.

Hoạt động lao động gây quỹ của chi hội Bó Phương được hội viên tham gia hưởng ứng nhiệt tình, thông qua lao động tập thể chị em được giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức cuộc sống gia đình, sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, bên cạnh đó chi hội cũng gần gũi, nắm bắt tư tưởng, nhu cầu, tâm tư của chị em được kịp thời hơn.

Đặc biệt, số tiền trong quỹ được chi hội quản lý, sử dụng có sổ theo dõi chi tiết đầy đủ, trong thu chi đều có sự bàn bạc thống nhất, công khai, minh bạch. Trong đó, quỹ chi hội nhằm phục vụ cho các hoạt động của chi hội  như tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, biểu dương chị em tiêu biểu và động viên con em trong học tập đạt thành tích cao… đã trở thành nét truyền thống góp phần giúp hội viên, phụ nữ trong chi hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Đây là cách làm hay, sáng tạo của một chi hội phụ nữ tại cơ sở mang lại hiệu quả rất tốt, cần được các cấp Hội nghiên cứu, áp dụng, nhân rộng phù hợp với tình hình cuả từng địa phương.

Hội LHPN huyện Yên Châu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video