Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Hội LHPN Việt Nam thông báo tuyển dụng cán bộ tín dụng kiêm thủ quỹ

13/08/2020
Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng vi mô cho phụ nữ nghèo, cần tuyển một cán bộ tín dụng kiêm thủ quỹ làm việc theo chế độ hợp đồng tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.
Nội dung chi tiết tải về tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video