Quảng Trị: Tập huấn sử dụng biểu mẫu thu thập thông tin nhận diện những tác động về môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản

01/07/2022
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên sâu về sử dụng biểu mẫu thu thập thông tin nhận diện những tác động về môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản cho 20 thành viên nhóm nòng cốt xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng) và xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh).
Toàn cảnh buổi hội thảo tập huấn

Hội thảo được triển khai nhằm tiếp tục cung cấp đầy đủ kiến thức và chính sách pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, tăng cường năng lực cho cộng đồng, giúp cộng đồng chủ động nhận diện được những tác động môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản gần khu vực cộng đồng sinh sống.

Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực của nhóm cộng đồng có sự tham gia của phụ nữ trong việc đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản và thực hành giám sát công khai thông tin môi trường của doanh nghiệp khai khoáng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” do Oxfam tài trợ. Tại chương trình, các thành viên nhóm nòng cốt đã được các chuyên gia của PanNature hướng dẫn sâu về cách thức sử dụng biểu mẫu thu thập thông tin; tiến hành chia nhóm thực hành phỏng vấn nhận diện đánh giá tác động môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản từ thực tế của địa phương, hướng dẫn tổng hợp thông tin dữ liệu phỏng vấn…

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thúy Nga nhấn mạnh, hội thảo tập huấn lần này là một hoạt động quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng, năng lực cho nhóm nòng cốt cộng đồng, chủ động nhận diện được những tác động môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản gần khu vực cộng đồng sinh sống, giúp cộng đồng hiểu biết đúng và đủ các chính sách bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản nhằm một mặt giúp giảm thiểu xung đột giữa cộng đồng và doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, mặt khác giúp cộng đồng chủ động hơn trong các vấn đề đối thoại với doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tham gia đóng góp những sáng kiến cải thiện rủi ro về môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Huyền Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video