Phú Thọ: Phát huy vai trò của nữ đại biểu HĐND tỉnh

18/09/2011
HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 có sự tham dự của 23 nữ đại biểu - những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân và các tầng lớp phụ nữ quê hương đất Tổ.

Trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt gần 30%, cấp huyện trên 29% và cấp xã là gần 24%. Đây là tỷ lệ cao so với nhiệm kỳ trước và là điều kiện để chị em phát huy tốt hơn vai trò của mình, cống hiến cho sự phát triển chung của tỉnh.  

Bà Trần Thị Tăng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại biểu HĐND khẳng định: “Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Hội LHPN tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể, do vậy, trong những năm qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng kể trong việc tham gia thực hiện một số các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh”.

Trên cơ sở Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Nghị quyết 20 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đến năm 2015”, “Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ”, Hội LHPN các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo động lực cho phụ nữ đất Tổ tích cực thi đua tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo; thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở làm thế nào để “Thật sự bảo đảm quyền lợi của phụ nữ” và “phải có phương pháp đào tạo và giúp đỡ nâng cao hơn nữa địa vị của phụ nữ”. Trong Di chúc, Người nhắc nhở: “Đảng và Chính phủ cần có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ…”. Thực hiện lời dạy của Người và những chủ trương của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực, với số lượng tăng dần và chất lượng được nâng cao. Số lượng nữ đại biểu HĐND tỉnh tăng dần qua các nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ này, trong số 77 đại biểu HĐND tỉnh có 23 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 30%. Những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của cử tri, đặc biệt là các tầng lớp phụ nữ, nhằm bảo vệ và mang lại quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ.   

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định, nhiệm vụ của đại biểu HĐND cũng hết sức nặng nề, nhất là đối với các nữ đại biểu. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh chia sẻ: “Tôi là đại biểu HĐND tỉnh được tái cử trong nhiệm kỳ này, đây quả thật là một trọng trách nặng nề. Bản thân là nữ, cùng một lúc phải gánh vác nhiều nhiệm vụ của cơ quan cũng như gia đình với thiên chức của người vợ, người mẹ. Khó khăn là vậy, nhưng bản thân tôi không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, là “chiếc cầu nối” giữa nhân dân với cơ quan quyền lực Nhà nước để đảm bảo quyền lợi, nguyện vọng chính đáng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân”.

Trong buổi gặp mặt các nữ đại biểu HĐND tỉnh, đã có nhiều ý kiến chia sẻ từ các đại biểu HĐND tỉnh. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song họ đều chung một hướng phấn đấu hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Mỗi nữ đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy truyền thống của phụ nữ đất Tổ, thay mặt cho trên 300 ngàn phụ nữ trong toàn tỉnh tích cực, nêu cao trách nhiệm khi tham gia vào hoạt động của HĐND tỉnh. Với tâm huyết, trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, các nữ đại biểu sẽ tham dự đầy đủ các phiên họp, tập trung phát huy dân chủ, trí tuệ khi thảo luận, chất vấn và quyết định các vấn đề tại kỳ họp và sẽ kịp thời báo cáo kết quả đến các cử tri sau mỗi kỳ họp. Mỗi đại biểu cần thực sự gần gũi, lắng nghe ý kiến của cử tri, đặc biệt là cử tri nữ, để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chị em, từ đó có những phản ánh, đề xuất với HĐND tỉnh và chính quyền các cấp để xem xét, giải quyết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ.

Bằng trí tuệ, năng lực, phẩm chất của các nữ đại biểu HĐND tỉnh, tin tưởng rằng họ sẽ làm tốt vai trò của “Người đại biểu nhân dân”, xứng đáng với niềm tin của cử tri và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo baophutho online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video