Phú Thọ: Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em

03/08/2022
Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh Phú Thọ chủ trì và các thành viên tham gia từ Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, VKSND, TAND, Công an tỉnh đã tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2017-2022 đối với với UBND huyện Hạ Hòa và huyện Lâm Thao.
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đinh Thị Thu Hương chủ trì hội nghị tại huyện Lâm Thao

Kết quả giám sát cho thấy, 5 năm qua, các huyện Hạ Hoà và Lâm Thao đã  ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, sát thực tế; công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong công tác phòng chống tội phạm, TNXH, trong đó có phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; công tác can thiệp, hỗ trợ, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc liên quan đến phụ nữ trẻ em bị xâm hại kịp thời; công tác phối hợp với các cơ quan, các ngành được triển khai bài bản, chặt chẽ, phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu trong đoàn giám sát cũng trao đổi làm rõ thêm một số nội dung quan tâm đồng thời nêu ra một số hạn chế trong công tác thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em thời gian qua như: hoạt động của các mô hình về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em hiệu quả chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề về các nội dung phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em tại địa bàn có nguy cơ cao chưa thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ tỉnh phát biểu giám sát tại huyện Hạ Hòa

Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới các huyện cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, lựa chọn cách thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; quan tâm đến đối tượng có nguy cơ gây ra xâm hại cao, đặc biệt là nhóm tuổi từ 13 đến dưới 16 tuổi để hạn chế các hành vi xâm hại; quan tâm giúp đỡ hỗ trợ các đối tượng có nguy cơ bị xâm hại như đối tượng khuyết tật, hộ nghèo,…chú trọng tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên đề về các nội dung phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em tại địa bàn có nguy cơ cao; tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử các vi phạm xân hại phụ nữ, trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục đảm bảo đúng quy định pháp luật; quan tâm thực hiện hiệu quả Đề án 938 của Chính phủ…

Ban TG Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video