Phụ nữ thành phố Bắc Kạn thi đua xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới

03/09/2020
Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” được các cấp Hội Phụ nữ thành phố Bắc Kạn được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là gắn với thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.
Chị em phụ nữ tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng tại xã Dương Quang

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Bắc Kạn hiện có 08 đơn vị xã, phường và 02 đơn vị trực thuộc. Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng NTM với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần tích cực trong hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM cũng như hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ 2010-2020, với trọng tâm là Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, hằng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo lồng ghép với kế hoạch hoạt động năm; đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội cụ thể hóa kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Hội LHPN các cấp tổ chức các đợt triển khai cuộc vận động, tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các hội viên toàn thành phố. Mỗi cơ sở Hội hằng năm đều đăng ký các công trình, phần việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với cấp ủy, chính quyền địa phương. Các hoạt động của Hội đều sử dụng kinh phí xã hội hóa.

Để huy động lực lượng và sức mạnh của toàn xã hội, Hội LHPN thành phố phối hợp với Phòng Kinh tế, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội tổ chức các đợt ra quân chung sức xây dựng NTM tại xã Nông Thượng, xã Dương Quang; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM và thực hiện cuộc vận động của các cơ sở Hội.

100% các cơ sở Hội triển khai sâu rộng Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều hình thức; 100% cán bộ, hội viên trên địa bàn thành phố được tuyên truyền, phổ biến và đăng ký thực hiện các nội dung của Cuộc vận động. Các cấp Hội cũng tiến hành đăng ký phần việc cụ thể với cấp ủy, chính quyền tham gia xây dựng NTM; tập trung củng cố và xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”…

Chung tay xây dựng NTM, Hội LHPN các cấp thành phố đã tập trung thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo”. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã đoàn kết, thực hành tiết kiệm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn … ; kết quả quyên góp được 4,5 tấn gạo; 3.780 ngày công lao động, gần 4 tỷ tiền tiết kiệm giúp cho 1.450 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Hội phụ nữ Chợ Hôm - Hà Nội tặng 20 suất quà cho nghèo trị giá 20 triệu đồng; vận động các nguồn hỗ trợ mua 15 thẻ bảo hiểm y tế cho 15 hộ nghèo tại xã Nông Thượng; hỗ trợ 47 hội viên nghèo làm nhà với kinh phí gần 1 tỷ đồng...

Thực hiện các nội dung Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội địa phương, Hội LHPN thành phố đã thành lập các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để phòng chống bạo lực gia đình; tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn; tổ chức sinh hoạt các mô hình, câu lạc bộ phụ nữ với công tác phòng chống tệ nạn xã hội như câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Chi hội 15 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên”, “Gia đình phát triển bền vững”…

Thực hiện tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” gắn với các tiêu chí NTM, Hội LHPN thành phố đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức ra quân hưởng ứng chung tay xây dựng NTM như: Tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, xây dựng lò đốt rác mini, tổ chức 48 buổi tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường cho các thôn với trên 2.000 hộ dân tham gia; phối hợp với Đoàn Thanh niên thành phố vận động hội viên phụ nữ và đoàn thanh niên xã Nông Thượng, Dương Quang làm đường bê tông nội thôn được hơn 600 m đường với gần 500 ngày công tham gia.

Với những nỗ lực của các cấp Hội LHPN thành phố, sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng NTM, nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt. Qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM của thành phố, trong đó xã Dương Quang về đích NTM trước 01 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố (lần thứ VI) đề ra.

Theo  đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội LHPN thành phố, để thực hiện tốt và có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM nâng cao trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN thành phố cần thực hiện các giải pháp: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xây dựng NTM tại địa phương, chủ động đăng ký thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng xóm làng sáng, xanh, sạch, đẹp. Vận động, khuyến khích và hỗ trợ hội viên, phụ nữ nỗ lực học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật tăng gia sản xuất; tham gia các hình thức liên kết, đầu tư, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Phối hợp với các phòng, ban, ngành nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dạy nghề, kết hợp với các chương trình xóa đói giảm nghèo…

backan.gov.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video