Phụ nữ Thanh Hóa tích cực xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, kinh tế

29/11/2021
Xây dựng các mô hình thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, vừa giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp, vừa tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình là cách làm hiệu quả của các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa
Mô hình tường rào chè mạn của phụ nữ xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc

- Gần 3.000 gia đình hội viên phụ nữ tham gia mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”

Thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, từ đầu năm 2021 đến nay Hội LHPN huyện Ngọc Lặc đã triển khai thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” đến 21 thôn, làng, khu phố của 21 xã, thị trấn trong huyện. Đến nay, đã có gần 3.000 gia đình hội viên đăng ký thực hiện mô hình, qua đó tạo nét đặc trưng, góp phần bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu và gắn với phát triển du lịch.

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Ngọc Lặc tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” ra các chi hội trên địa bàn toàn huyện, chung tay xây dựng cảnh quan sạch, đẹp, môi trường nông thôn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của các gia đình hội viên phụ nữ.

- Xây dựng điểm mô hình trồng cây dược liệu thay thế cỏ dại

Hội LHPN xã Hà Tiến (huyện Hà Trung) tổ chức xây dựng điểm mô hình trồng cây dược liệu thay thế cỏ dại tại thôn Cẩm Sơn, thu hút 45 hội viên tham gia.

Hội viên, phụ nữ tham gia dọn cỏ dại ven chân đê để trồng cây hương nhu.

Các thành viên của mô hình đã trồng trên 2 nghìn cây hương nhu trên đoạn đường 450m dọc ven đê. Cách làm này giúp hội viên, phụ nữ thôn Cẩm Sơn tận dụng được diện tích đất trống ven đê để trồng cây, hạn chế cỏ dại mọc ven đường; đồng thời tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên từ việc thu hái cây hương nhu nhập cho cơ sở sản xuất nấu cao cà gai leo và tinh dầu hữu cơ Vương Tùng trên địa bàn xã.

Khi mô hình khẳng định được hiệu quả, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra các chi hội trên địa bàn và trồng nhiều lại cây dược liệu tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ, phong phú, góp phần thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

VP Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video