Phụ nữ Nam Hồng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao

09/07/2020
Những năm qua, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” ở xã Nam Hồng (Nam Trực) đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia; qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.
Chị Đặng Thị Nhung, chi Hội Phụ nữ Ân Thái, xã Nam Hồng phát triển kinh tế gia đình từ nghề đan cói xuất khẩu.

Hội Phụ nữ xã Nam Hồng hiện có 21 chi hội với 3.107 hội viên. Để góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng NTM nâng cao, Hội Phụ nữ xã tập trung vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; vận động phụ nữ tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của trên nhiều lĩnh vực, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Hội Phụ nữ xã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức hàng trăm cuộc truyền thông, vận động phụ nữ và nhân dân mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương; tích cực bảo vệ môi trường sống, tham gia BHYT, xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Trong đó, Hội Phụ nữ xã triển khai tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia mua thẻ BHYT tới 21/21 chi hội vào các dịp mùng 8-3, 20-10, sơ, tổng kết..., đã có 17/21 chi hội thành lập tổ phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT hộ gia đình với số tiền tiết kiệm gần 200 triệu đồng, giúp 270 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được mua thẻ BHYT. Từ  năm 2015 đến nay, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên mua 6.000 thẻ BHYT, góp phần đưa tỷ lệ bao phủ BHYT của xã đạt trên 93%. Thực hiện tiêu chí về môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, Hội Phụ nữ xã đăng ký với cấp ủy, chính quyền để đảm nhận và chỉ đạo các chi hội triển khai trồng đường hoa trên trục đường giao thông lớn, đường liên xã, liên thôn, khu dân cư. Kết quả, toàn xã đã trồng mới 15km đường hoa với trị giá trên 120 triệu đồng. Trong đó, nguồn do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hỗ trợ 15 triệu đồng; UBND xã hỗ trợ 20 triệu đồng, số kinh phí còn lại do cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp. Trong các buổi sinh hoạt, Hội Phụ nữ xã còn triển khai tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa tới môi trường sống và sức khỏe con người; vận động cán bộ, hội viên hạn chế sử dụng túi ni lông, sử dụng rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng… Vào chủ nhật tuần đầu của các tháng 3, 6 và 10, Hội Phụ nữ xã tổ chức treo băng rôn, cờ, vận động hội viên ra quân làm vệ sinh trên các trục đường dong, ngõ xóm, chăm sóc các tuyến đường hoa. Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội Phụ nữ xã triển khai tuyên truyền đến 21/21 chi hội và hội viên; lựa chọn chi hội Hồng Tiến làm điểm và nhân ra diện rộng, vận động 2.320 hội viên cam kết thực hiện các nội dung trong việc bảo vệ môi trường, phối hợp với MTTQ, chỉ đạo các chi hội, vận động hội viên chỉnh trang, mở rộng đường xóm, đóng góp xây dựng sân thể thao, ra mắt 8 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thu hút 310 thành viên tham gia. Đến nay quỹ của các câu lạc bộ đạt 40 triệu đồng, duy trì hoạt động thường xuyên phục vụ các sự kiện của xã, thôn. Trên cơ sở quy ước của khu dân cư, Hội đã tuyên truyền vận động hội viên thực hiện nếp sống mới như: không rải vàng mã trên đường đưa tang, các chi hội không sử dụng vòng hoa khi phúng viếng… Các hoạt động này đã và đang dần đi vào nền nếp và được sự ủng hộ của đông đảo hội viên và nhân dân. Để nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ, Hội Phụ nữ xã Nam Hồng tập trung thực hiện các giải pháp giúp phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập bằng việc hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức, đào tạo nghề, tham gia phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”... Ngoài ra, Hội cũng đầu tư xây dựng mới các mô hình kinh tế giỏi, thoát nghèo điển hình, sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Hội đã duy trì việc ủy thác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, bình xét cho vay đúng đối tượng, không để nợ quá hạn. Đến nay, Hội đang quản lý 9 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ 7,7 tỷ đồng, giúp cho 308 hội viên vay vốn, chỉ đạo các chi hội tổ chức các mô hình tiết kiệm tại tổ, tiết kiệm giúp nhau không lấy lãi bằng tiền mặt, vàng với số tiền tiết kiệm gần 3 tỷ đồng. Quan tâm đến phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với sự hỗ trợ của chi nhánh TYM Nam Trực, trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng 1 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, trị giá 170 triệu đồng; vận động thăm, tặng quà cho 75 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 27 triệu đồng. Ngoài việc hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế Hội cùng chung sức xây dựng một xã hội, cộng đồng bình yên, đẩy mạnh thực hiện tiêu chí “Không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Hội Phụ nữ xã phối hợp với MTTQ cùng các đoàn thể ký kết khu dân cư không có tội phạm và tệ  nạn xã hội; ký cam kết toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp tổ chức các cuộc hòa giải về tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình… Hội cũng đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01 “Về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, thông qua sinh hoạt Hội, chi, tổ phụ nữ “Không có người thân vi phạm pháp luật và TNXH”, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về quản lý, giáo dục con em, về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng ngừa tình trạng trộm cắp tài sản, an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình... Thông qua các cuộc sinh hoạt, Hội đã tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức cho chị em trong việc chăm sóc, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội…

Phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM” của Hội Phụ nữ xã Nam Hồng đã và đang góp phần không nhỏ trong việc đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của xã.

baonamdinh.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video