Phụ nữ Mường Ảng thi đua để làm kinh tế tốt hơn

26/10/2011
Với sự năng động, sáng tạo trên mọi lĩnh vực, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Mường Ảng (tỉnh Điện biên) ngày càng tạo vị thế trong xã hội. Các phong trào và hoạt động của cấp hội phụ nữ ở Mường Ảng từng bước phát triển. Các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ II thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH, QP - AN của huyện.

Hội LHPN đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phụ nữ toàn huyện, số cán bộ, hội viên tham gia ngày càng đông. Toàn huyện có 5.227 hội viên đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn. Gắn với phong trào thi đua là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp hội thực hiện mô hình tiết kiệm như “ống tiền, hũ gạo tiết kiệm” và được cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng, với số tiền 196 triệu đồng và 323kg gạo giúp 92 hộ gia đình hội viên nghèo vay không lãi. Chị Lường Thị Ó, ở bản Nà Lầu, xã Búng Lao tâm sự: Nhờ được vay vốn từ “hũ gạo tiết kiệm” nên giờ đây gia đình tôi đã thoát nghèo.

Hội LHPN huyện chủ động phát động phong trào “mỗi gia đình nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 5 con gia cầm trở lên”, đã có 2.157 hộ tham gia. Trong đó 1.123 hộ có vườn rau sạch và 1.034 hộ nuôi từ 5 con gia cầm trở lên. Chị Lò Thị Xiến, Lù Thị Miền là gia đình điển hình cho phong trào này, bởi phong trào vừa phù hợp, thiết thực, không chỉ cải thiện bữa ăn gia đình mà đã nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về cách thu nhập chính đáng từ sức lao động của mình. Với phong trào “2 không - 1 có - 2 sạch”, có 1.186 hộ tự nguyện di dời chuồng gia súc, gia cầm khỏi gầm sàn, bảo đảm môi trường sạch sẽ. Hầu hết chuồng lợn, chuồng trâu của các gia đình vùng sâu vùng xa của xã Búng Lao được dựng cách xa nơi sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Để hội viên tiếp thu và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Hội LHPN chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên bằng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình cho trên 75% phụ nữ trong toàn huyện. Hội tổ chức 240 cuộc họp giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Chị Lù Thị Đoan, Chủ tịch Hội LHPN huyện thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, quan tâm, ưu tiên tới các hội viên nghèo. Những năm qua, Hội LHPN xã Ẳng Cang, thị trấn Mường Ảng, Búng Lao, Ngối Cáy là những tổ chức điển hình trong công tác tuyên truyền. Hội tập trung hỗ trợ vốn, tạo việc làm, cung cấp kiến thức và động viên hội viên mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần giảm nghèo. Các cấp hội toàn huyện đã quản lý 29,66 tỷ đồng giúp 2.565 lượt phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Có những gia đình Lò Thị Bình, bản Cói, xã Ẳng Cang, gia đình chị Vũ Thị Ngọc khối 4, thị trấn Mường Ảng xây dựng nhiều mô hình làm giàu, đời sống vật chất nâng cao.

Với phương châm phát triển kinh tế đi đôi với làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người con trong gia đình, các hội viên phụ nữ luôn đề cao trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Thông qua các chương trình nhân rộng mô hình câu lạc bộ “bà mẹ”, “em gái”, “gia đình phòng chống tệ nạn xã hội”, toàn huyện có 3.023 gia đình cán bộ, hội viên đạt 4 chuẩn mực về xây dựng gia đình bền vững.

Theo baodienbien

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video