Phụ nữ Kim Thái tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao

29/11/2020
Hội Phụ nữ xã Kim Thái (Vụ Bản, Nam Định) hiện có 2.005 hội viên, sinh hoạt ở 17 chi hội. Để thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu của địa phương, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã tích cực góp sức, chung tay bằng nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực.
Nghề may gia công giúp hội viên phụ nữ xã Kim Thái (Vụ Bản) đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định tại quê hương.

Hội Phụ nữ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp hội viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, đồng thời gắn các tiêu chí với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Mỗi chi Hội đều thực hiện đăng ký cam kết phần việc do phụ nữ đảm nhận phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương như: phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương; bảo vệ môi trường sống; tham gia BHYT; xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “sạch nhà - sạch ngõ” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, hội viên phụ nữ ra quân quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm. Hội Phụ nữ xã cũng triển khai thực hiện mô hình “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình”; tuyên truyền, vận động hội viên trồng và chăm sóc hoa trên tuyến đường tự quản, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; tăng lịch thu gom rác thải đổ nơi quy định… Đến nay, Hội Phụ nữ Kim Thái đã trồng được 13 tuyến đường hoa với chiều dài trên 11km. Đặc biệt, trong năm 2020, được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND xã, Hội Phụ nữ phối hợp với Hội Nông dân xã đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình điểm “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình” ở xóm Uông, thu hút 60 hộ tham gia. Từ hiệu quả của mô hình, Hội Phụ nữ xã tiếp tục nhân rộng ra xóm Tiền, phấn đấu triển khai ở tất cả các xóm trong năm tiếp theo. Thực hiện tiêu chí BHYT, Hội Phụ nữ xã thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia mua thẻ BHYT tới 17/17 chi hội vào các dịp: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10…; tạo điều kiện để hội viên tham gia mua thẻ BHYT. Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội Phụ nữ xã đã vận động thêm 129 hội viên mua thẻ BHYT góp phần đưa tỷ lệ bao phủ BHYT của xã đạt trên 90%. Hội LHPN xã đã tập trung các giải pháp giúp phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập bằng việc hỗ trợ vốn, mở các lớp tập huấn kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề; động viên hội viên tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”... Ngoài ra, Hội cũng đầu tư xây dựng mới các mô hình kinh tế giỏi, thoát nghèo điển hình, sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Trong đó đã duy trì việc ủy thác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, bình xét cho vay đúng đối tượng, không để nợ quá hạn. Hiện Hội Phụ nữ xã đang quản lý có hiệu quả nguồn vốn vay từ kênh Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ 6,4 tỷ đồng cho 220 hộ vay. Để hỗ trợ phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo, Hội Phụ nữ xã tập trung chỉ đạo các chi hội rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt là phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có kế hoạch giúp đỡ về vay vốn, giúp cây, con giống, ngày công lao động, đào tạo nghề, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, phổ biến kinh nghiệm sản xuất… Từ đầu năm đến nay, Hội đã giúp đỡ 5 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Quan tâm đến các đối tượng phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức trao 6 suất học bổng Hoàng Ngân cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 67 triệu đồng; phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong xã vận động được gần 145 triệu đồng tiền mặt, quà và hiện vật tặng các gia đình hội viên nghèo, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tặng quà tân binh nhập ngũ... Hội Phụ nữ xã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể ký cam kết thực hiện khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ. Ngoài ra Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 “Về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, thông qua sinh hoạt Hội, chi, tổ phụ nữ “Không có người thân vi phạm pháp luật và TNXH”, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về quản lý, giáo dục con em, về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng ngừa tình trạng trộm cắp tài sản, an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình...

Thời gian tới, Hội Phụ nữ Kim Thái tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với các phong trào thi đua của Hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video