Phụ nữ cùng nhau xây dựng cuộc sống an toàn, bền vững

09/04/2021
- Phụ nữ Thanh Hóa: An toàn thực phẩm gắn với phát triển du lịch bền vững
- Quy Nhơn: Tặng giỏ đi chợ thân thiện cho người dân, giảm thiểu rác thải nhựa
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình truyền thông về chủ đề An toàn thực phẩm gắn với phát triển du lịch bền vững

- Phụ nữ Thanh Hóa: An toàn thực phẩm gắn với phát triển du lịch bền vững

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình truyền thông về chủ đề An toàn thực phẩm gắn với phát triển du lịch bền vững cho trên 500 hội viên, chi hội trưởng phụ nữ, cán bộ Hội cơ sở của 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Thông qua hình thức truyền thông mới mẻ với các trò chơi đuổi hình bắt chữ có chủ đề liên quan đến an toàn thực phẩm, chương trình đã tạo được sự hấp dấn, tương tác với khán giả, thu hút chị em tham gia sôi nổi, kích thích tư duy về vấn đề đang truyền thông. Từ đó, các nội dung, kiến thức được chị em tiếp thu dễ dàng và nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với phát triển du lịch tại địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Tại chương trình, Hội đã tặng làn nhựa cho chị em sử dụng đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông hưởng ứng có hiệu quả phong trào “Phòng chống rác thải nhựa”.

Tiếp theo cuộc truyền thông này, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức 3 cuộc truyền thông tại cộng đồng với chủ đề “An toàn vệ sinh thực phẩm” tại 3 huyện Yên Định, Triệu Sơn, Nông Cống, thu hút hơn 1000 người tham gia là cán bộ, hội viên, phụ nữ, các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm và nhân dân trên địa bàn.

- Quy Nhơn: Tặng giỏ đi chợ thân thiện cho người dân, giảm thiểu rác thải nhựa

Thực hiện Dự án "Nâng cao năng lực quản lý và ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng địa phương, xây dựng mô hình cộng đồng thu gom, phân loại, xử lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các xã, phường ven biển thuộc Vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định", 100 hộ dân sinh sống tại 3 thôn của xã đã được trao tặng 100 chiếc giỏ đi chợ thân thiện (giỏ lát) thay cho sử dụng túi nilon, góp phần giảm bớt lượng rác thải nhựa đặc biệt là túi nilon ra môi trường trên địa bàn xã.

Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động xây dựng mô hình "Phân loại rác thải tại nguồn” thực hiện việc trang bị cho người dân các trang thiết bị (giỏ đi chợ thân thiện môi trường, thùng rác 2 ngăn, thùng làm phân compos…) nhằm giúp người dân tại xã thực hiện việc hạn chế túi nilon, biết cách tái sử dụng rác thải hữu cơ bằng cách phân loại rác thải thải tại nguồn. Được biết, trong gần 30 tháng thực hiện dự án (2020-2022), Ban điều hành sẽ trao 500 giỏ xách thân thiện cho các hộ dân trên địa bàn xã, nguồn kinh phí từ nguồn đối ứng của dự án nâng cao năng lực quản lý và ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng địa phương, xây dựng mô hình cộng đồng thu gom, phân loại, xử lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các xã, phường ven biển thuộc Vịnh Quy Nhơn gọi tắt Dự án Giảm thiểu rác thải vịnh Quy Nhơn, dự án UBND thành phố giao cho Hội LHPN thành phố Quy Nhơn điều hành thực hiện.

Minh Yên, Hội LHPN Nhơn Châu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video