Phụ nữ Đài loan làm chủ 26% số hộ gia đình

22/11/2010
Theo Cục Thống kê Đài loan, các gia đình có chủ hộ là nữ đang dần được xếp vào các nhóm có thu nhập cao của Đài Loan và khoảng cách về thu nhập của các hộ gia đình do nam và nữ làm chủ hộ cũng đã dần thu hẹp. Đây là một trong những kết luận rút ra từ kỳ họp thứ 3 Nhóm cố vấn đặc biệt của Viện hành chính Đài loan do ông Chen Chong Phó chủ nhiệm chủ trì.


 

 

Theo Cục Thống kê Đài loan, các gia đình có chủ hộ là nữ đang dần được xếp vào các nhóm có thu nhập cao của Đài Loan và khoảng cách về thu nhập của các hộ gia đình do nam và nữ làm chủ hộ cũng đã dần thu hẹp. Đây là một trong những kết luận rút ra từ kỳ họp thứ 3 Nhóm cố vấn đặc biệt của Viện hành chính Đài loan do ông Chen Chong Phó chủ nhiệm chủ trì.

Tại hội nghị này, ông Chen kêu gọi cần có những chính sách về việc làm và sản xuất kinh doanh để tăng thu nhập cho phụ nữ. Cục thống kê đang hoàn chỉnh và công bố những phân tích giới về phân bổ thu nhập, nhằm cung cấp những thông tin tham khảo cho việc xây dựng chính sách bình đẳng giới của chính phủ.

Bộ Nội vụ Đài loan đã bắt đầu giải ngân khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em 3.000 tệ Đài loan (tươngđương 441 USD) cho các hộ gia đình có mức thu nhập hằng năm 1,5 triệu tệ (49.317,8 USD). Các gia đình chỉ có vợ hoặc chồng sẽ nhận một khoản bổ sung 5000 tệ (735,3 USD) cho mỗi đứa con dưới 2 tuổi. Các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em các hộ gia đình có tổng thu nhập cả năm dưới 1,5 tệ Đài loan với 3 con trở lên sẽ bị cắt vào năm 2011.

Ông Chen còn nói thêm rằng Bộ Tài chính sẽ phải nghiên cứu các hệ thống đánh thuế để tối đa hóa việc phân phối thu nhập và rà soát lại chế độ thuế nhằm đưa ra các biện pháp đánh thuế bình đẳng.


 

(Lương Thành dịch nguồn: wsic.ac.com )

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video