Phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Công an Điện Biên

13/11/2011
Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua, trình độ đội ngũ cán bộ nữ không ngừng nâng lên, ngày càng có nhiều cán bộ nữ tham gia vào công tác lãnh đạo.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh thi đua yêu nước, những năm qua, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của lực lượng CAND đã có nhiều đổi mới, phát triển và đạt được kết quả quan trọng, thực sự trở thành động lực để mỗi tập thể và cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của thi đua, cùng với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Công tác nữ Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết, lồng ghép phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúcgắn với phong trào thi đua Phụ nữ CAND tích cực học tập; năng động sáng tạo; xây dựng gia đình hạnh phúc " trong toàn lực lượng.

Kết quả thực hiện cho thấy, đây là chủ trương đúng, sáng tạo và ngày càng có hiệu quả góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác hội và phong trào phụ nữ trong các tổ chức cơ sở hội. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của lực lượng CAND luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Quá trình thực hiện đã có nhiều vận dụng linh hoạt với các nội dung, hình thức thi đua mới, đạt hiệu quả cao hơn.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua, trình độ đội ngũ cán bộ nữ không ngừng nâng lên, ngày càng có nhiều cán bộ nữ tham gia vào công tác lãnh đạo. Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ các cấp là 14 đồng chí chiếm 12,72% (tăng 9,15%) so với nhiệm kỳ trước; 10 đồng chí giữ chức vụ trưởng, phó phòng chiếm 9,5% (tăng 8,01%); 101 đồng chí có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 37,55%; 13 chị có trình độ cao cấp lý luận chính trị đạt tỷ lệ 5% (tăng 5 đồng chí so với nhiệm kỳ trước). Hiện có 46 chị đang học đại học các ngành, 4 chị đang học cao cấp lý luận chính trị. Bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình, phụ nữ Công an đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trong quá trình thực hiện, Ban Công tác nữ đã hướng dẫn các tổ chức hội coi trọng việc đổi mới nội dung phong trào thi đua, hình thức thi đua bám sát và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bám sát yêu cầu và chủ đề của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Vì vậy, cán bộ hội viên ở từng lực lượng, từng đơn vị đều xác định rõ mục tiêu, nội dung, khẩu hiệu hành động sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tập trung vào công tác trọng tâm và giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra.

Đã có nhiều điển hình nổi bật trong việc thực hiện các công trình phần việc; trong việc đảm nhiệm thêm việc cho các cán bộ nam đi tăng cường cơ sở; tích cực tham gia các diễn đàn "Công an nhân dân lắng nghe ý kiến của nhân dân"... Nhiệm vụ cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ đã được cán bộ hội viên nhiệt tình hưởng ứng với khẩu hiệu "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân".

Bằng những nỗ lực của toàn thể cán bộ hội viên, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Công an Điện Biên được đánh giá là một trong những phong trào thiết thực nhất trong tỉnh; có 01 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, 12 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Theo baodienbienphu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video