Nhìn lại 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Quảng Trị

18/10/2011
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phụ nữ Quảng Trị đã thấm nhuần tinh thần thi đua yêu nước của Người, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách góp phần đáng kể vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Từ chỉ đạo, tổ chức

Phong trào “Phụ nữ Quảng Trị tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được cụ thể hoá từ phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động đã hướng đến sự thay đổi của chính bản thân người phụ nữ. Là động lực thi đua để các tầng lớp phụ nữ Quảng Trị nâng cao năng lực, trình độ hiểu biết và chất lượng cuộc sống của mình; động viên mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng nhằm xây dựng hình mẫu của người phụ nữ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước “Có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu”.

Luôn xác định phong trào thi đua là “chất xúc tác” để thúc đẩy phong trào Hội đi lên, 5 năm qua Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt đông tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể hội viên phụ nữ Quảng Trị. Hội LHPN tỉnh đã phân công cán bộ phụ trách, theo dõi tới từng địa bàn; chỉ đạo Hội LHPN huyện/thị/ thành phố xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện địa phương. Ban nữ công và phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang đã cụ thể hoá PTTĐ gắn với các Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của công đoàn viên chức Việt Nam, phong trào “Vì an ninh Tổ Quốc”, “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng hiệu quả” của các đơn vị lực lượng vũ trang.

Sức mạnh và chất lượng của phong trào thi đua càng được phát triển mạnh mẽ hơn khi Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”... Các cấp Hội tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực: tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các cấp uỷ Đảng, các ngành chức năng tổ chức cho hội viên, phụ nữ học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Luật pháp, chính sách của Nhà nước, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em; tổ chức các buổi sinh hoạt, hoạt động tập thể ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc, phụ nữ, nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội… Qua đó, giúp chị em nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức đẩy đủ quyền và nghĩa vụ của bản thân, ý thức tự hào về truyền thống, giữ vững niềm tin vào của Đảng, Nhà nước.

Nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc cũng được Hội LHPN đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh đều chỉ đạo các cấp Hội tổ chức cho chị em học tập và đăng ký thực hiện gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Phát huy những giá trị văn hoá truyền thốngtrong gia đình: kính trên nhường dưới, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh em hoà thuận, vợ chồng chung thủy thương yêu.

Đến kết quả đạt được

Học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp luôn được các cấp Hội quan tâm, khuyến khích, vận động cán bộ Hội, hội viên tích cực học tập, năng cao năng lực, trình độ. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức các lớp Trung cấp, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ phụ vận và các chuyên đề khác cho hơn 13.000 cán bộ Hội cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chú trọng vận động phụ nữ thi đua lao động sáng tạo, tập trung thực hiện Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ về phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực nông - lâm- ngư nghiệp, Hội luôn động viên chị em vượt qua khó khăn khắc nghiệt của thiên tai, dịch bệnh, sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường, chủ động trong sản xuất, mạnh dạn tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra sản phẩm cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Phụ nữ nông thôn năng động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng năng suất chất lượng, tận dụng lương thực, thực phẩm sẵn có để phảt triển chăn nuôi, kết hợp trồng rau màu nâng cao hiệu quả kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ tạo việc làm tăng thu nhập. Nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư vốn phát triển kinh tế trang trại, nuôi trồng thuỷ hải sản với quy mô lớn, đa dạng hoá ngành nghề theo yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. Phụ nữ miền biển đã mạnh dạn đầu tư mua sắm ngư cụ, phương tịên đánh bắt xa bờ, chủ động tạo việc làm mở mang dịch vụ, thu mua, cải tiến phương pháp chế biến thuỷ hải sản đáp ứng nhu cầu thị trường. Các cấp Hội hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, vận động chị em phụ nữ miền núi duy trì tốt việc định canh, định cư, trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đã mạnh dạn vay vốn mở rộng dịch vụ, xây dựng các mô hình VAC, VACR. 5 năm qua, hàng ngàn phụ nữ đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo, làm giàu chính đáng; xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt điển hình trong thi đua lao động sáng tạo của phụ nữ nông thôn như chị Trần Thị Bé (thôn Xuân Tiến xã Gio Việt), chị Lê Thị Hương (thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước), chị Nguyễn Thị Thắm (xã Vĩnh Kim)...

Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào lĩnh vực thương mại, kinh doanh dịch vụ. CLB doanh nghiệp nhỏ đã được thành lập, hoạt động hiệu quả. CLB đã tổ chức các buổi tập huấn, tư vấn, diễn đàn, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, vận động chị em ứng dụng những công nghệ mới nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng, phát triển kinh doanh và dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống, coi trọng chữ tín, quan tâm thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ đã đứng vững và phát triển, chia sẽ kinh nghiệm và giúp đỡ, hỗ trợ chị em nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Phụ nữ trong lực lượng vũ trang và nữ CNVC đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức học hỏi rút kinh nghiệm, trau dồi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo, phát huy sáng kiến, tích cực tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn tỉnh, đã có 15.379 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm liền.

Trong 5 năm qua, đã có hơn 90.000 hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện 4 tiêu chuẩn về gia đình, qua bình xét có 81.068 gia đình đạt 4 chuẩn mực; 118.615 hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, qua bình xét có 70.201 chị đạt 3 tiêu chuẩn liên tục 5 năm; hơn 40.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu “ Phụ nữ xuất sắc 5 năm”.

Có thể nói, phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" là động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh nhà và thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác của Hội đề ra. Với những nỗ lực thúc đẩy phong trào phụ nữ, Hội LHPN tỉnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng II (năm 2010), nhiều năm liền được TW Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua.

Phương Thiện, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video