Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đề xuất, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách ASXH tại Việt Nam

20/05/2022
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đề xuất, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách ASXH tại Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn “Bình đẳng giới trong chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam” .
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị tập huấn

Hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng với sự tham gia của đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách một số Bộ, ngành liên quan như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng và đại diện Hội LHPN, Liên đoàn Lao động 02 tỉnh/thành phố Quảng Nam, Đà Nẵng và đại diện Cơ quan Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women).

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đã được tìm hiểu, cung cấp thông tin đồng thời trao đổi, thảo luận về những chủ đề liên quan đến vấn đề giới, bình đẳng giới trong các chính sách an sinh xã hội như: Những khoảng cách giới theo vòng đời, Tác động giới của chính sách BHXH nói chung và các chính sách BHXH hiện hành; Tiêu chuẩn lao động quốc tế về bình đẳng giới; một số kinh nghiệm quốc tế và một số điển hình thành công nhằm hướng đến chính sách đáp ứng giới và giải quyết khoảng cách giới trong lĩnh vực ASXH…

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Đại diện tổ chức Lao động quốc tế đã giới thiệu 02 giải pháp chính sách nhằm khuyến nghị cho Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực rút ngắn khoảng cách giới trong ASXH, bao gồm: (1) chính sách trợ cấp trẻ em/hộ gia đình; (2) chính sách quy đổi thời gian chăm sóc gia đình do tổ chức Lao động quốc tế giới thiệu.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực, hữu ích, đặc biệt là mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về việc xây dựng, thực thi chính sách pháp luật về ASXH có lồng ghép vấn đề bình đẳng giới tại Việt Nam.

Minh Quí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video