Mỗi phụ nữ là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông tại cộng đồng

29/09/2022
Sáng 29/9, TW Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2027 về Tuyên truyền, vận động “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” giai đoạn 2022 – 2027.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTG Khuất Việt Hùng ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027

Chương trình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông; xây dựng “Văn hóa giao thông” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình nghiêm túc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “gia đình 5 có 3 sạch” và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhằm xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Phát huy vai trò các cấp Hội và nguồn lực của hai ngành trong tuyên truyền, vận động và giám sát việc bảo đảm an toàn toàn giao thông góp phần thực hiện chỉ tiêu kéo giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông, qua đó giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông đối với phụ nữ, trẻ em vì gia đình bình an - xã hội hạnh phúc.

Chương trình đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể gồm: Hàng năm, Hội LHPN các cấp tổ chức được ít nhất 01 hoạt động phù hợp nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về ATGT; Mỗi cơ sở Hội xây dựng, vận động ít nhất 05 hộ gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông; 100% cán bộ, hội viên và 70% phụ nữ được cung cấp kiến thức pháp luật về ATGT, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi khi tham gia giao thông, trở thành “Nữ tuyên truyền viên về an toàn giao thông” tại cộng đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027 của hai ngành tập trung triển khai thực hiện:

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông tại địa phương cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình.

Xây dựng tài liệu và đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội LHPN các cấp; trang bị phương pháp tổ chức, thực hiện các hoạt động, cách thức tuyên truyền, vận động; Nghiên cứu, ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong xây dựng tài liệu, sản phẩm truyền thông phù hợp với yêu cầu thực tiễn, vùng miền và từng nhóm đối tượng hội viên, phụ nữ.

Tổ chức các hoạt động giao lưu sáng kiến truyền thông, hội thi, diễn đàn, tọa đàm... nhân tháng cao điểm về an toàn giao thông; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi/tổ/nhóm, sinh hoạt CLB; truyền thông trên các phương tiện truyền thông của hai ngành, trên hệ thống loa, đài phát thanh, đài truyền hình địa phương; mạng xã hội... Phối hợp tổ chức “Ngày hội an toàn giao thông” cấp khu vực tại các địa bàn trọng điểm về an toàn giao thông; Hội thi “Nữ tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông” toàn quốc.

Nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” với các thông điệp: Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông; Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện ATGT; Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè buôn bán, họp chợ, phơi nông sản gây tai nạn và ách tắc giao thông...

Biểu dương, tôn vinh gương người tốt việc tốt; Phối hợp triển khai chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”, phát hiện các trường hợp phụ nữ và trẻ em bị tai nạn giao thông hoặc chịu ảnh hưởng, tác động của tai nạn giao thông để đề xuất các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ phù hợp.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ tham gia công tác giám sát thực hiện an toàn giao thông. Nắm bắt thông tin, phát hiện những điểm đen dễ xảy ra tai nạn giao thông để phản ánh, báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương để có giải pháp xử lý kịp thời.

Tham mưu, đề xuất chính sách trong lĩnh vực đảm bảo ATGT: góp ý có chất lượng các văn bản pháp luật, đề xuất chính sách, các vấn đề đảm bảo quyền lợi phụ nữ, trẻ em mang yếu tố lồng ghép giới; nghiên cứu, đánh giá tác động ảnh hưởng của tai nạn giao thông với phụ nữ và gia đình, đề xuất xây dựng đề án, chính sách hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video