Hướng tới có trên 6.000 nhóm tiết kiệm cho vay tự quản cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

10/11/2021
Dự án hướng đến mục tiêu năm 2025, có 6.750 nhóm tiết kiệm cho vay tự quản, 500 tổ nhóm sinh kế ứng dụng công nghệ 4.0; 500 địa chỉ an toàn cho phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà phát biểu tại hội nghị

Ngày 9/11, Hội nghị triển khai Chương trình MTQG "Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030", giai đoạn 1: 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) và tham vấn, góp ý Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" đã diễn ra tại Hà Nội và trực tuyến tại 51 tỉnh/thành dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN).

Chương trình Chương trình MTQG 1719 nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân.

Đặc biệt, Dự án 8 nằm trong Chương trình này còn có mục đích nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Bà Lò Thị Thu Thuỷ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc Tôn giáo, Hội LHPN Việt Nam, cho biết, đối tượng mà Dự án 8 hướng tới là phụ nữ và trẻ em gái, ưu tiên trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn/lấy chồng nước ngoài trở về, người khuyết tật. 

Dự án hướng đến mục tiêu năm 2025, có 9.000 tổ truyền thông cộng đồng, 6.750 nhóm tiết kiệm cho vay tự quản, 500 tổ nhóm sinh kế ứng dụng công nghệ 4.0; 500 địa chỉ an toàn (địa chỉ tin cậy), 1.800 CLB thủ lĩnh của sự thay đổi của trẻ em; 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại hội nghị

Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, cho rằng, Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Dự án 8 cần đặt người dân là chủ thể khi tiếp cận. từ đó, hướng dẫn phải ngắn gọn, cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm nhưng phải đảm bảo nguyên tắc, phải đặt ra được mục tiêu cụ thể và hành động để tiến tới mục tiêu đó.

Ông Hà Việt Quân, Chánh VPĐP Chương trình MTQG 1719, Uỷ ban Dân tộc, trình bày tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập chung thảo luận các vấn đề chính như: kết cấu của hướng dẫn; nội dung các hoạt động cụ thể, trong đó tập trung góp ý các hoạt động do Hội LHPN địa phương thực hiện, cũng như vai trò của từng cấp Hội đối với từng hoạt động/mô hình; các chỉ tiêu định hướng của các hoạt động trong giai đoạn 2021 - 2025…

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho rằng, việc triển khai dự án 8 là cơ hội để Hội LHPN Việt Nam thực hiện khát vọng mang lại hạnh phúc, ấm no và cuộc sống bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và MN. Bà Bùi Thị Hoà cho biết, Hội LHPN Việt Nam mong muốn nhận được nhiều ý kiến tham vấn, đóng góp vào dự thảo Hướng dẫn triển khai Dự án 8 để trong thời gian tới, việc thực hiện và triển khai Dự án đạt hiệu quả, khoa học, mang lại lơi ích thiết thực cho phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và MN.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video