Hơn 1.700 tỉ đồng phát triển mạng viễn thông nông thôn miền Trung

03/12/2005
Chiều 14/10/2005, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết VNPT và nhà thầu Siemens Gmbh (Đức) vừa ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu số 3 "Hệ thống mạch vòng vô tuyến nội hạt WLL" của dự án phát triển mạng viễn thông nông thôn tại các tỉnh miền Trung với tổng mức đầu tư trên 1.700 tỉ đồng, gồm 11,332 tỉ yên vay của JBIC (Nhật Bản) và 384 tỉ đồng vốn đối ứng của VNPT.

Mục tiêu của dự án là xây dựng mới mạng viễn thông như các hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn, mạng ngoại vi, hệ thống mạch vòng vô tuyến WLL tại khu vực 10 tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa đến Phú Yên), nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực này.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video