Hội LHPN Việt Nam tham gia Xây dựng nông thôn mới bằng cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

24/08/2020
Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch được Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2010, đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa, trở thành “thương hiệu” của Hội.
Hội viên phụ nữ thị xã Ba Đồn tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo (nguồn ảnh https://baoquangbinh.vn/)

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Hội LHPN Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao chủ trì tham gia XDNTM bằng Cuộc vận động này, góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí của Chương trình.

Kết quả 10 năm qua, các cấp Hội đã thực hiện hơn 15.000 hoạt động/phần việc ở cấp xã; hơn 3.500 chi hội phụ nữ thực hiện 5 không, 3 sạch xây dựng NTM tại 40 tỉnh, thành; đến nay gần 11 triệu gia đình đạt 5 không, 3 sạch.

Trung bình hàng năm, các cấp Hội đã giúp trên 90.000 hộ thoát nghèo, hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển với kinh tế với tổng dư nợ gần 1.000 tỷ đồng, vận động hơn 11 triêu phụ nữ tham gia tiết kiệm.

Hỗ trợ thành lập được 386 HTX, 6.394 tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ quản lý; 1,4 triệu lao động nữ được đào tạo nghề; 3,3 triệu lượt lao động nữ được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Xây dựng được 10 nghìn tổ phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT; hơn 800 nhóm cha mẹ nuôi dạy con tốt; các CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì khắp các địa phương...

Xây dựng, duy trì gần 55.000 km đường hoa, cây xanh; hỗ trợ hơn 1,2 triệu hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; Nhân rộng các mô hình đoạn đườn phụ nữ xanh-sạch đẹp, Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn, Nhà sạch vườn đẹp, Sản xuất, chăn nuôi giỏi, Ngôi nhà 3 sạch, Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, Hộ gia đình không chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn, các mô hình phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm, an toàn giao thông...

Đường hoa do phụ nữ xã Thái Thượng (Thái Thụy) trồng ven tuyến đường đê biển, đoạn qua thôn Đông Thọ. Nguồn ảnh: https://baothaibinh.com.vn/

Tuy nhiên trong thực tế vẫn còn những bất cập, cả về tổ chức thực hiện lẫn cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện nội dung này ở các cấp, nhất là cấp xã và huyện - còn hạn chế. Nhiều nơi chủ yếu chị em vận động từ kinh phí tự đóng góp và công sức của hội viên để làm những con đường hoa, thu gom rác thải, dọn dẹp đường làng ngõ xóm….

Chia sẻ tại hội thảo tham vấn giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của Hội HLPN Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2025 diễn ra tại Hà Nội sáng 20/8, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Ban Gia đình- Xã hội TW Hội LHPN Việt Nam cho biết, trong Dự thảo Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn tiếp theo (2021-2025), dự kiến Hội LHPN Việt Nam sẽ chủ trì, hướng dẫn thực hiện hai nội dung: Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

Chị Lò Thị Phanh, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ bản Pe, xã Sốp Cộp (Sốp Cộp), tỉnh Sơn La làm kinh tế giỏi, nguồn ảnh: http://www.baosonla.org.vn/

Với định hướng này, Hội LHPN Việt Nam sẽ điều chỉnh tiêu chí “5 không, 3 sạch” trong Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch sát với tiêu chí quốc gia mới về nông thôn mới đồng thời có hướng dẫn cụ thể đối với các xã chưa đại chuẩn, xã đã đạt và phấn đấu đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu; Tiếp tục chỉ đạo mỗi cơ sở Hội đăng ký thực hiện hiệu quả các hoạt động/phần việc tham gia XDNTM.

Chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan hướng dẫn nội dung Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội; Thí điểm một số mô hình về bình đẳng giới, mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em ở vùng nông thôn; Nghiên cứu về vai trò phụ nữ, về bình đẳng giới để tác động chính sách, phản biện xã hội; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí...

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (thứ 3 phải ảnh qua) trao đối với các đại biểu tham dự Hội thảo tham vấn giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của Hội HLPN Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2025 diễn ra tại Hà Nội sáng 20/8

Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia XDNTM, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, Hội tập trung một số nội dung sau:

Tăng cường sự tham gia của Hội LHPN Việt Nam trong chính sách, đề xuất lồng ghép giới trong các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021 – 2025; Chủ động tổng hợp thông tin phản hồi từ cấp Hội Phụ nữ các địa phương để trao đổi với các cơ quan được giao nhiệm vụ soạn thảo chính sách, thẩm định các chương trình, hướng dẫn thực hiện các thông tư liên quan.

Chủ trì và phối  hợp với các bộ, ngành xây dựng các văn bản triển khai các nội dung được giao, đặc biệt là những nội dung liên quan đến bình đẳng giới đảm bảo sâu sắc hơn, toàn diện hơn, mở rộng nội hàm, khắc phục được những hạn chế của giai đoạn 2010-2020.

Xây dựng các tài liệu tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành và người dân, cộng đồng về bình đẳng giới trong NTM, đảm bảo lồng ghép giới vào tất cả các nội dung thành phần, ở tất cả các cấp, đặc biệt là huy động sự tham gia của nam giới trong vấn đề này. Triển khai xây dựng mới đồng thời nhân rộng các mô hình tham gia xây dựng NTM hiệu quả của phụ nữ.

Mở rộng vai trò “thực hiện” của Hội sang vai trò “hoạt động” do Hội trực tiếp tổ chức, quản lý; Nhấn mạnh vai trò “giám sát về giới” để Hội trở thành một cơ quan giám sát một cách thực chất nhất kết quả thực hiện các tiêu chí và hành động vì Giới trên thực tế.

Tăng cường sự chia sẻ, hỗ trợ thông tin, kinh nghiệm triển khai công tác bình đẳng giới và hỗ trợ nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ có uy tín để thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, giúp Hội LHPN Việt Nam thực hiện sứ mệnh của tổ chức trong tham gia xây dựng NTM.

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video