Hội LHPN Việt Nam: 4 nội dung vận động, thúc đẩy lồng ghép giới trong xây dựng nông thôn mới

29/06/2021
Sáng nay (29/6), TƯ Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Nam Định tổ chức hội thảo trực tuyến các điểm cầu Hà Nội - Nam Định với nội dung "Hội LHPN Việt Nam tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025". Qua đó tham vấn các đại biểu về giải pháp phát huy vai trò của các cấp Hội và phụ nữ Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (phải) phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương cho rằng, xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành một phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước; diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng nông thôn thay đổi rõ rệt, nhận thức về NTM được tăng cường, vai trò của người dân, nông dân đã được nâng cao; kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm về bình đẳng giới, phụ nữ, gia đình và trẻ em. Phụ nữ gặp nhiều khó khăn và rào cản trong lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề, tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Có sự chênh lệch đáng kể trong tiếp cận dịch vụ giáo dục ở những vùng sâu, vùng xa.

Gánh nặng với các công việc chăm sóc không lương là một rào cản đối với phụ nữ trong việc tiếp cận đầy đủ và bình đẳng các cơ hội khác; nhiều khó khăn trong chăm sóc con cái. Bạo lực đối với phụ nữ ở mức độ nghiêm trọng. Dịch bệnh toàn cầu, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân, trong đó phụ nữ và trẻ em…

Trong giai đoạn tới, theo Phó Chủ tịch Trần Thị Hương, với sự đồng hành, hỗ trợ của UN Women, TƯ Hội đang tích cực vận động, thúc đẩy lồng ghép giới trong Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Trong đó tập trung vào 4 nội dung kế hoạch vận động, cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng tài liệu vận động lồng ghép giới vào chủ trương đầu tư Chương trình để gửi Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Thứ hai, vận động các bộ ngành - đặc biệt là Bộ NN&PTNT - lồng ghép giới vào các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình.

Thứ ba, phối hợp xây dựng nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ về "bảo đảm bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới" và nội dung đánh giá chỉ tiêu số 18.6.

Hội thảo trực tuyến "Hội LHPN Việt Nam tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025" với các điểm cầu Hà Nội - Nam Định

Thứ tư, xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn trong hệ thống Hội về hoạt động Hội tham gia xây dựng NTM. Trong đó, Hội LHPN có vai trò chủ trì hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" trong phạm vi cả nước và hướng dẫn Hội các cấp cụ thể hóa phù hợp với tình hình từng địa phương.

Đồng thời thí điểm tiêu chí gia đình "5 có, 3 sạch" tại xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, tiến tới rút kinh nghiệm, nhân diện rộng để đáp ứng được yêu cầu của các địa bàn này.

Cùng với đó, tổ chức Hội có vai trò phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện nội dung và tiêu chí liên quan đến bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tại hội thảo, các đại biểu ở Trung ương và các đại biểu từ các sở ngành, Hội LHPN tỉnh, Văn phòng điều phối, cán bộ cấp ủy, chính quyền cấp xã, chi hội trưởng, hội viên nòng cốt của tỉnh Nam Định đã tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" giai đoạn 2021-2025; Đề xuất tiêu chí gia đình "5 có 3 sạch" đáp ứng tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; các nội dung cụ thể hóa tiêu chí bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; cơ chế và nguồn lực phát huy vài trò của Hội phụ nữ trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025…

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video