Hội LHPN TP Hòa Bình sau thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã

09/12/2021
Thực hiện Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn đã được sáp nhập vào Thành phố Hòa Bình. Sau sáp nhập, thành phố Hòa Bình có 19 đơn vị hành chính (gồm 12 phường, 7 xã). Để kiện toàn bộ máy, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh mới, Hội LHPN TP Hòa Bình đã rất nỗ lực quyết tâm cao, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp hoạt động, đạt được một số kết quả đáng khích lệ.
Hội LHPN TP. Hòa Bình tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội cơ sở năm 2021

Theo đó. Hội đã thực hiện kiện toàn bộ máy sau sáp nhập đối với lãnh đạo chủ chốt, Hội LHPN Thành phố với tổng số 28 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã/phường; Thành lập với 20 cơ sở Hội (12 phường, 07 xã, 01 Hội Phụ nữ Công an), trong đó 14 đơn vị thực hiện sắp xếp, 06 đơn vị thành lập mới cùng 218 chi hội, 372 tổ hội, 19.952 hội viên.

Ngay sau khi ổn định bộ máy, Hội LHPN Thành phố triển khai tích hợp các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của 2 đơn vị Thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Thường trực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; bổ sung, sửa đổi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu thi đua trong năm và thời gian còn lại của nhiệm kỳ để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trong các cấp Hội. Bên cạnh đó, cán bộ Hội LHPN thành phố thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ Hội, tâm tư, nguyện vọng của chị em hội viên để hiểu, chia sẻ, có giải quyết kịp thời và triển khai các hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Hội LHPN Thành phố Hòa Bình đã thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền tạo sự ủng hộ, thống nhất cao trong chị em hội viên, phụ nữ, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách xong với cách chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, hội viên, phụ nữ, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ II, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Kim Quế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video