Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn

04/03/2020
Thiết thực hưởng ứng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của Hội, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động.
Các cấp Hội ký kết giao ước hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt

- Triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã thông qua kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam với chủ đề thi đua “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”. Đợt thi đua được triển khai thực hiện trong các cấp Hội, toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh, thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2020.

Nội dung đợt thi đua gồm: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Hội LHPN Việt Nam khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII; Phấn đấu hoàn thành và vượt 10 chỉ tiêu năm 2020; Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, phụ nữ về lịch sử truyền thống Hội LHPN Việt Nam bằng nhiều hình thức sáng tạo; Lựa chọn các hoạt động trọng tâm, trọng điểm và cách thức tổ chức thiết thực phù hợp gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước của tỉnh, của địa phương.

Theo đó, mỗi cán bộ hội viên, phụ nữ trong tỉnh có ít nhất một hành động thiết thực; mỗi huyện thị, thành hội, đơn vị trực thuộc có ít nhất 2 hành động thiết thực xuất sắc của tập thể và 2 hành động xuất sắc của cá nhân để Hội LHPN tỉnh lựa chọn 90 hành động thiết thực xuất sắc biểu dương, khen thưởng và đề nghị TW Hội khen thưởng.

- Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Ký kết chương trình phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.

Theo nội dung chương trình phối hợp ký kết giữa Hội LHPN tỉnh với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hai đơn vị sẽ tổ chức đẩy mạng công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em; tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa hai bên và các hoạt động quốc tế.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa ký kết các nội dung về công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, giám sát việc thi hành pháp luật và hòa giải cơ sở giai đoạn 2020-2025.

Các đơn vị sẽ triển khai thực hiện tốt các nội dung đã ký nhằm nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp, góp phần thực hiện công tác bình đẳng giới, xây dựng xã hội an toàn, trật tự, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt đối với đối tượng dễ bị tổn thương là phụ nữ và trẻ em.

- Hưởng ứng chuỗi sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”

Cán bộ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng sự kiện "Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam"

Hưởng ứng sự kiện “Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo 27 huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chuỗi sự kiện “Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam”; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Hiệp Hội doanh nhân nữ tỉnh và các tổ chức, cá nhân tổ chức phát động, tôn vinh, quảng bá, trình diễn, vận động thiết kế Áo dài, các hoạt động truyền thông, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ mặc trang phục Áo dài trong các hội nghị, sự kiện của quê hương, đất nước, của tỉnh, của Hội và của địa phương …. Từ ngày 2-8/3/2020 Hội LHPN tỉnh phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ nữ công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” nhằm lan tỏa vẻ đẹp Áo dài nơi công tác, học tập, nơi công cộng… qua đó nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam, hướng tới đề xuất công nhận Áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Cơ quan Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi “Duyên dáng áo dài cán bộ Hội” vào ngày 8/3/2020, với sự tham gia của cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh và người thân trong gia đình.

 

BTG Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video