Hội LHPN tỉnh Thái Bình tăng cường trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại cơ sở

01/04/2009
Trước nhu cầu không ngừng tăng lên về trợ giúp pháp lý của người dân nói chung, phụ nữ nói riêng, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Văn phòng tư vấn pháp luật số 5 (trực thuộc Hội LHPN tỉnh) tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và nhân dân.

Với một đội ngũ cộng tác viên của Văn phòng tư vấn gồm những cán bộ, chuyên viên của Tỉnh hội phụ nữ có trình độ năng lực, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng truyền thông tư vấn, năm 2008, Văn phòng đã tổ chức 20 buổi trợ giúp pháp lý tại 20 xã. Các cộng tác viên của Văn phòng đã trực tiếp tư vấn pháp luật, giải đáp thắc mắc cho 400 phụ nữ thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ thuộc đối tượng chính sách, phụ nữ có nguy cơ bị buôn bán và mắc các tệ nạn xã hội, trẻ em dưới 16 tuổi. Các lĩnh vực pháp luật được tư vấn chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Dân sự, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của Hội, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Song song với việc tư vấn pháp luật cho phụ nữ, Văn phòng tư vấn cũng đã tổ chức truyền thông kiến thức luật pháp cho hàng nghìn lượt phụ nữ trong từng lĩnh vực theo nhu cầu và tình hình thực tế của người dân và phụ nữ. Ngày 1/7/2008, khi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành, Văn phòng tư vấn đã tổ chức truyền thông những nội dung cơ bản của Luật cho phụ nữ nhằm giúp chị em hiểu được các hành vi bạo lực gia đình; các hành vi bị nghiêm cấm; các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình v.v. Qua hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại cơ sở, Văn phòng  tư vấn cũng đã nhận và chuyển nhiều kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tới Đảng, Nhà nước, Hội LHPN các cấp phối hợp giải quyết.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp các cấp tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về pháp luật cho nhân dân, phụ nữ, trong đó có các văn bản luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, văn bản mới được ban hành nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Để các hoạt động trợ giúp pháp lý đến với đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ, Văn phòng đã biên soạn, phát tờ rơi thông tin về hoạt động, địa chỉ của Văn phòng tới phụ nữ kịp thời giải đáp các ý kiến của chị em, đồng thời chủ động tìm gặp các đối tượng có nhu cầu để tư vấn, giúp đỡ. Các cộng tác viên của Văn phòng tư vấn còn tích cực tham gia hoạt động hội thẩm tại các phiên toà xử các vụ án liên quan đến phụ nữ và trẻ em nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cộng tác viên phục vụ quá trình hoạt động, Văn phòng đã tham mưu với lãnh đạo cơ quan Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức về luật pháp, chính sách đặc biệt là các văn bản mới được ban hành. Văn phòng đã hướng dẫn các cộng tác viên và những cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật đặt tại Văn phòng một cách hiệu quả. Hiện nay tủ sách đang được Văn phòng quản lý, lưu trữ 293 đầu sách với 255 loại sách về luật pháp, chính sách, về nghiệp vụ công tác Hội và một số loại sách tham khảo phục vụ cho quá trình trợ giúp pháp lý.

Mặc dù, đội ngũ cộng tác viên của Văn phòng còn mỏng so với yêu cầu lại chủ yếu hoạt động mang tính kiêm nghiệm nhưng có thể nói, kết qủa đạt được trong năm 2008 đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng cao của đội ngũ cán bộ tỉnh Hội mà trựưc tiếp là Văn phòng tư vấn pháp luật số 5. Hoạt động trợ giúp pháp lý của Văn phòng đã góp phần nâng cao kiến thức về luật pháp cho phụ nữ, qua đó nâng cao ý thức chấp hành Luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương, đơn vị đồng thời khẳng địnhvai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội phụ nữ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Để hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ đạt kết quả tốt, năm 2009, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Văn phòng tư vấn pháp luật số 5 phối hợp với các ngành chức năngtổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên của Văn phòng; lồng ghép có hiệu quả hoạt động truyền thông, tư vấn, trợ giúp pháp lý với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại các cơ sở trong đó ưu tiên những cơ sở vùng xa, vùng khó khăn tạo điều kiện để phụ nữ sống và làm theo pháp luật.

Ngọc Hiển

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video