Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở hướng tới phụ nữ dân tộc, tôn giáo

03/10/2022
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội phù hợp nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ, trong đó quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền trong hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, tôn giáo.
Tiểu phẩm truyền thông tại Hội thảo

Theo đó, Hội dã từng bước đổi mới nội dung, phương thức công tác thông tin, tuyên truyền, hướng hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động; tranh thủ các nguồn lực để thúc đẩy phong trào thông qua các chương trình, đề án, dự án Hội khai thác, quản lý, thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành vi cho HVPN trên địa bàn tỉnh.

Quá trình tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, Hội quan tâm lựa chọn địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, tôn giáo, vùng trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự,…để xây dựng mô hình, xây dựng lực lượng nòng cốt, qua đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những kiến thức, kinh nghiệm xây dựng cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế, phòng chống TNXH,…. Tiêu biểu như: thành lập 11 tổ phản ứng nhanh phòng chống bạo lực, xâm hại PNTE với trên 220 thành viên là lực lượng nòng cốt; 44 tổ/CLB phụ nữ thực hiện Đề án 938 với 822 hội viên, phụ nữ tham gia (trong đó có trên 50% địa bàn vùng đồng bào DTTS, tôn giáo).

Hàng năm có trên 95% CBHV, 70% phụ nữ (trong đó tỷ lệ HVPN là người DTTS, tôn giáo chiếm khoảng 60%, một số vùng có đông đồng bào DTTS, tỷ lệ tham gia trên 90%) được tiếp cận các thông tin, kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội trên 1.200 chị, tham gia công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới hội viên, phụ nữ trên địa bàn dân cư.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thông tin, tuyên truyền tại Hội thảo

Mặc dù vậy, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, một số xã vùng đồng bào DTTS, tôn giáo vẫn còn xảy ra tình trạng TNXH, bạo lực, xâm hại PNTE; thủ đoạn, hình thức của các loại tội phạm ngày càng tinh vi; công tác tuyên truyền vẫn còn có những hạn chế, địa bàn và đối tượng tiếp cận chưa được rộng rãi, đều khắp…

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, nhất là trong vùng đồng bào DTTS, tôn giáo; Triển khai thực hiện tốt Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, với nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho HVPN vùng đồng bào DTTS; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên của Hội về kỹ năng, phương pháp tuyên truyền; tiếp tục xây dựng mô hình và duy trì hoạt động các mô hình hiệu quả làm nòng cốt cho công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở.

Nguyễn Thị Diện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video