Hội LHPN tỉnh Bình Dương: Tổng hợp nguồn lực xã hội trong công tác giảm thiểu rác thải

26/03/2021
Dự án tổng hợp nguồn lực xã hội trong công tác giảm thiểu rác thải trên địa bàn thành phố Dĩ An được triển khai tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương với kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng.
Hội nghị khởi động dự án tổng hợp nguồn lực xã hội trong công tác giảm thiểu rác thải trên địa bàn thành phố Dĩ An

Theo báo cáo, trung bình hàng ngày lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại thành phố Dĩ An khoảng 500 tấn, được thu gom bởi 35 tổ thu gom rác dân lập về bãi tại phường Tân Bình trước khi được vận chuyển về khu xử lý rác thải Nam Bình Dương.

Trong thời gian triển khai 2 năm với tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng, đối tượng hưởng lợi của Dự án là toàn thể người dân trên địa bàn thành phố Dĩ An với điều kiện người dân phải tuân thủ nghiêm túc việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và đúng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về môi trường. Từ việc triển khai dự án sẽ góp phần xây dựng đô thị văn minh lịch sự, nói không với rác thải bừa bãi, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Dự kiến trong năm 2021, dự án sẽ tổ chức thực hiện 3 nhóm hoạt động chính, trong đó có việc xây dựng mô hình phân loại rác tại nguồn, mô hình biến rác thải thành vườn hoa, mô hình kinh tế tuần hoàn trong trường học, mô hình liên kết cơ sở và người thu gom phế liệu…

BTGCS Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video