Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp: Nhiều hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức cho phụ nữ

19/08/2020
- 600 tuyên truyền viên được tập huấn nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở
- Trang bị phương pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho phụ nữ nông dân
- Tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, phụ nữ sử dụng nước sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới

- 600 tuyên truyền viên được tập huấn nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở

Từ ngày 06/8 đến 17/8/2020, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn “Nâng cao kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật” (PBGDPL) cho trên 600 đại biểu là tuyên truyền viên trong hệ thống Hội tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp cung cấp kiến thức; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ năng tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Qua đó, giúp cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở vận dụng có hiệu quả, phát huy vai trò trong tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại địa phương, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, hạn chế tình hình vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.                                                                           

-  Trang bị phương pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho phụ nữ nông dân

90 phụ nữ sản xuất nông nghiệp thuộc huyện Lấp Vò và Lai Vung đã được tham gia lớp tập huấn phương pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Chị em được tìm hiểu, hướng dẫn về phương pháp sản xuất nông nghiệp an toàn, trong đó có một số nội dung cơ bản như cách ủ phân hữu cơ, tiêu chuẩn chọn đất sản xuất, nguồn nước tưới phải đảm bảo đúng quy định, cách thức sử dụng nhà màng (nhà lưới), các quy định cần thiết phải tuân thủ trong trồng rau hữu cơ...

Với kiến thức được trang bị, chị em trở về có thể áp dụng vào thực tiễn, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong việc thực hiện sản xuất và tiêu dùng sản phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 03 lớp tập huấn cho các huyện Châu Thành, Sa Đéc, Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình và thành phố Cao Lãnh.

- Tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, phụ nữ sử dụng nước sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng, qua đó tập hợp, thu hút, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội ở cơ sở, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Dịp này, Công ty AQUA trao tặng 161 máy lọc nước, mái ấm tình thương, học bổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra Công ty còn tặng 5 triệu đồng để phòng, chống dịch Covid-19.

Mỹ Hằng, Thúy Hằng (2,3)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video