Học viện Phụ nữ Việt Nam nhận Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

30/09/2020
Sáng nay (ngày 29/9), đã diễn ra Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Phụ nữ Việt Nam. Theo Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Học viện Phụ nữ Việt Nam là một trong gần 30 cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chí đánh giá mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đại diện Bộ GD-ĐT, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Phụ nữ VN

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Quang Tiến- Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, đây vừa là sự kiện quan trọng, vừa là thành tích đáng ghi nhận của Học viện, góp phần lập thành tích chào mừng 60 năm ngày truyền thống Học viện và 8 năm thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam

Học viện Phụ nữ Việt Nam đã được Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục bỏ phiếu thông qua với kết quả cả 4 lĩnh vực "đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động đều đạt trên điểm trung bình".

PGS.TS Trần Quang Tiến phát biểu tại Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: T.H

"Kết quả này đã khẳng định truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cũng như các lĩnh vực công tác khác của Học viện đã được xã hội ghi nhận. Việc đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn là một bước ngoặt, bước chuyển mình quan trọng của Học viện; tạo động lực vô cùng tích cực để Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và phát triển thương hiệu trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng gắn với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; phấn đấu đưa Học viện Phụ nữ Việt Nam trở thành một trung tâm lớn nhất về bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị; một cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở tất cả các ngành học, trong đó đạt được thương hiệu hàng đầu trong các ngành học đặc thù và đóng góp mạnh mẽ vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội", PGS.TS. Trần Quang Tiến cho biết.

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam chúc mừng Học viện Phụ nữ Việt Nam đã được nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Bà Nguyễn Phương Nga cho biết, kiểm định chất lượng giáo dục là một quá trình giúp kiểm soát cơ bản các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của một cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời kết quả kiểm định cũng là một lời tuyên bố về chất lượng, về năng lực không những của cơ sở giáo dục mà còn là một sự khẳng định về năng lực của người học tại một cơ sở giáo dục.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên mong muốn Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp, cán bộ làm công tác phụ nữ

Chia sẻ niềm vui với Học viện Phụ nữ Việt Nam trong Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên cho biết, kết quả kiểm định chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện đã được ghi nhận, uy tín và vị thế của Học viện tiếp tục được nâng lên, hoạt động đảm bảo chất lượng của Học viện tiếp tục được hoàn thiện.

Phó chủ tịch thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên chúc mừng Học viện Phụ nữ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên mong muốn Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa thành quả đã đạt được và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội LHPN  các cấp, cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị và tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội; tổ chức thực hiện tốt các nghiên cứu về  công tác Hội, phong trào phụ nữ; tiếp tục nghiên cứu tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới; Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng những yêu cầu đổi mới của phát triển kinh tế- xã hội, khoa học công nghệ, thích ứng với cuộc cách mạng Công nghệ lần thứ 4, xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp, nơi rèn luyện đội ngũ sinh viên cả về tri thức, đạo đức và kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, cán bộ, giảng viên gương mẫu, sinh viên giỏi, rèn luyện tốt; Tiếp tục đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan có thẩm quyền, xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Học viện; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video