Hiệu quả từ các phong trào thi đua

27/09/2011
Hội LHPN huyện Thanh Thủy hiện có 17 cơ sở hội, với trên 15.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2006- 2011, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, BCH Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo 100% cơ sở hội tổ chức thực hiện có hiệu quả.

thể, trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 151 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt cho trên 7.000  hội viên; chỉ đạo xây dựng 61 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trị giá khoảng 260 triệu đồng. Điển hình như: Mô hình vịt thả ao, nuôi cá chất lượng cao ở Sơn Thuỷ; mô hình nuôi gà an toàn sinh học tại Phượng Mao, mô hình vỗ béo bò thịt ở Yến Mao, lợn siêu nạc thị trấn Thanh Thuỷ, trồng ngô lai DK9955 tại xã Đoan Hạ…góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện, nâng cao đời sống cho phụ nữ.

Phong trào phụ nữ giúp nhau trong sản xuất và đời sống tiếp tục được triển khai hiệu quả ở 100% cơ sở hội. Bằng hình thức vận động chị em giúp nhau ngày công, con giống, gạo, tiền..., trong 5 năm các cấp hội đã giúp được ganà 5.000 hộ phụ nữ phát triển sản xuất với tổng số tiền gần 4,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn làm tốt công tác nhận uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội, 15/15 cơ sở Hội uỷ thác cho vay vốn với tổng số vốn hàng chục tỷ đồng cho hàng nghìn hộ vay; các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, tỷ lệ hoàn trả đạt gần 100%; duy trì và khai thác có hiệu qủa nguồn vốn 1,6 tỷ đồng từ các tổ chức phi chính phủ tài trợ cho trên 2.000 hội viên vay phát triển kinh tế gia đình.

Công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ cũng được Hội quan tâm, phối hợp mở các lớp học nghề về chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng rau theo quy trình an toàn, nâng cao tay nghề đan lát, kỹ thuật trồng trọt, bảo vệ thực vật và nuôi trồng thuỷ sản và giới thiệu việc làm cho các lao động nữ.

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện còn tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách  nhiệm cho cán bộ, hội viên PN và thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và xây dựng gia đình văn hoá. Qua bình xét 5 năm đã có gần 86% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào, 855 nữ công nhân viên chức đạt  danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”.

Trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, Hội phụ nữ Thanh Thủy cũng là một điển hình tích cực tham gia với nhiều việc làm cụ thể thiết thực được các cấp ngành và nhân dân ghi nhận. Đối với công tác củng cố, xây dựng phát triển tổ chức Hội, BCH Hội LHPN huyện đã bám sát sự lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, Hội LHPN tỉnh tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, gắn kết chặt chẽ giữa các hoạt động của Hội với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thân của chị em.

Với những kết quả đã đạt được, Hội LHPN huyện Thanh Thuỷ 5 năm liền được Hội LHPN tỉnh xếp loại xuất sắc, 2 năm liền được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen (2009, 2010), 3 năm được UBND tỉnh tặng bằng khen và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Theo baophutho

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video