Hà Nam: Thu hút phụ nữ tôn giáo tham gia hoạt động Hội

04/10/2022
Hội LHPN tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị toạ đàm “Giải pháp thu hút phụ nữ tôn giáo tham gia hoạt động Hội”.
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh,  một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Hội LHPN các cấp cùng đại diện CLB “Nữ chức sắc Phật giáo tỉnh”, “Nữ tín đồ phật tử”, “Phụ nữ tôn giáo”, “Phụ nữ công giáo” thuộc 6 huyện, TP, TX trên địa bàn.      

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 tôn giáo chính được công nhận và hoạt động ổn định gồm: Đạo Phật, đạo Công giáo và đạo Tin lành với số tín đồ gần 30 vạn người, chiếm trên 30% dân số toàn tỉnh.

Trong những năm qua Hội LHPN các cấp tỉnh Hà Nam luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp phụ nữ các tín đồ tôn giáo, động viên chị em sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN tỉnh đã đặt ra nhiệm vụ phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, mở rộng các hình thức tập hợp, đa dạng nội dung hoạt động Hội theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội” nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ, trong đó có phụ nữ tôn giáo tự nguyện tham gia tổ chức Hội.

Đến nay, toàn tỉnh đã tập hợp được trên 50 nghìn hội viên tôn giáo, chiếm trên 37 % tổng số hội viên. Hội viên hội phụ nữ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua như: Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch"; cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia các hoạt động mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế; tích cực tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ… 

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi xoay quanh các nội dung trong công tác tập hợp, thu hút phát triển hội viên tôn giáo tham gia hoạt động hội như: việc thu hút các phụ nữ trẻ, nhất là phụ nữ theo đạo công giáo, đạo tin lành tham gia hoạt động Hội còn hạn chế; sự phối hợp, hỗ trợ đối với các hoạt động, mô hình phù hợp với  phụ nữ tôn giáo tại cơ sở có nơi còn ở mức độ; đội ngũ cán bộ Hội các cấp còn thiếu kiến thức, hiểu biết về đặc thù các tôn giáo nên kỹ năng tuyên tuyền, vận động, thu hút, hỗ trợ phụ nữ tôn giáo tham gia hoạt động Hội chưa cao… 

Một số giải pháp được các đại biểu đề xuất như: Các cấp Hội cần thường xuyên rà soát nắm chắc số phụ nữ tôn giáo có mặt tại địa bàn, có kế hoạch, biện pháp để tuyên truyền vận động thuyết phục chị em tham gia vào tổ chức Hội; quan tâm, động viên, hỗ trợ về tinh thần, vật chất các đối tượng khó khăn; tăng cường công tác phối hợp với Ngành Nội vụ, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong triển khai các hoạt động vận động tín đồ tôn giáo và phụ nữ tôn giáo; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ hội các cấp, chi hội trưởng về công tác vận động phụ nữ tôn giáo.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, vận động kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các nữ tín đồ tôn giáo; chú trọng xây dựng các mô hình phụ nữ tôn giáo phù hợp với từng địa phương; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của Hội cấp trên đối với Hội cấp dưới trong công tác tập hợp, đoàn kết phụ nữ tôn giáo.

Btc Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video