Giới và Phát triển Môi trường bền vững

29/05/2020
Ngày 28/5, Khoa Giới và Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Chi hội Nữ trí thức Bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu (Hội Nữ trí thức Việt Nam) tổ chức hội thảo khoa học “Giới và Phát triển Môi trường bền vững”.
Các nhà khoa học chia sẻ tại hội thảo.

Theo TS. Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trưởng khoa Giới và Phát triển, hội thảo nhằm mục đích nâng cao kiến thức, năng lực ứng dụng các kiến thức về giới và môi trường, kỹ năng thực hành giới trong lĩnh vực môi trường cho sinh viên ngành Giới và Phát triển. Đây cũng là diễn đàn trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học giữa giảng viên, sinh viên với các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn có kinh nghiệm nghiên cứu, hoạt động trong lĩnh vực giới và môi trường.

TS. Dương Kim Anh - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

"Bảo vệ môi trường mang tới lợi ích thiết thực cho mỗi chúng ta và toàn xã hội. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tính mạng chúng ta, bảo vệ muôn loài trên trái đất. Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và thiên nhiên nhưng phụ nữ dễ bị tổn thương hơn so với nam giới trước tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai…", TS. Dương Kim Anh nói.

Hội thảo đã bàn về các vấn đề bình đẳng giới trong đánh giá tác động mội trường các dự án hạ tầng; Vai trò của giáo dục trong phát triển môi trường bền vững; Giới và môi trường trong kinh doanh; Tác động của thuốc lá tới môi trường; Sự tham gia của phụ nữ và cộng đồng trong quy hoạch thoát nước; Hành động giảm thiểu rác thải nhựa của sinh viên và khác biệt giới…

 

* Năm học 2020-2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển sinh 60 chỉ tiêu sinh viên ngành Giới và Phát triển và hàng trăm chỉ tiêu sinh viên các ngành khác. Việc tuyển sinh đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực thực hiện công tác bình đẳng giới, tư vấn chương trình, dự án phát triển và các công việc khác.

* Hiện khóa cử nhân Giới và Phát triển thứ 2 chuẩn bị ra trường. Sau tốt nghiệp, khóa cử nhân Giới và Phát triển đầu tiên đã có việc làm ở các vị trí công việc khác nhau như cán bộ, chuyên viên các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ làm công tác phụ nữ, bình đẳng giới, cán bộ chương trình, dự án, cán bộ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ...

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video