Gia Lai: Nâng cao năng lực cho nữ chủ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hộ doanh nghiệp cá thể

01/12/2021
Trong khuôn khổ Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”, Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tập huấn cho 35 chị là chủ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hộ doanh nghiệp cá thể đến từ thị xã An Khê, các huyện: Mang Yang, Đăk Pơ, Kbang, Kông Chro.
Toàn cảnh buổi tập huấn

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho nữ doanh nhân trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm khởi nghiệp, đồng thời, tư vấn giúp các chị là chủ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và  vừa, hộ doanh nghiệp cá thể cập nhật kỹ năng, kiến thức, từ đó khơi dậy khả năng sáng tạo nhằm tăng lợi nhuận, phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh của thời kỳ công nghiệp 4.0, phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay.

Lớp tập huấn được tổ chức thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Theo Kế hoạch Hội LHPN tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn về khởi nghiệp và tư vấn cho 50 hội viên phụ nữ tại thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa và các huyện còn lại.

BTC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video