Ghi nhận từ công tác “hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” của Hội LHPN huyện Vĩnh Linh

20/10/2011
Với những nội dung phù hợp và giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong công tác “Hỗ trợ phụ nữ phát kinh tế”, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã giúp hội viên phụ nữ giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế của địa phương.

Từng bước nâng cao mức sống cho phụ nữ là mục tiêu lớn của Hội LHPN huyện Vĩnh Linh. Các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện đã chú trọng vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giúp phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế toàn diện. Hội đã linh hoạt, sáng tạo, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo của địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ cña các cấp, các ngành,tích cực khai thác nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong 5 năm, các cấp Hội đã thu hút 75 tỷ đồng tiền vốn vay ưu đãi (từ ngân hàng Chính sách Xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giúp 10.741 lượt chị em vay để sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Để tăng thêm nguồn vốn vay, Hội đã vận động chị em tiết kiệm, tham gia nhóm Phụ nữ tiết kiệm tín dụng để tạo nguồn vốn tại chỗ cho chị em nghèo vay. Toàn huyện hiện có 346 nhóm Phụ nữ Tiết kiệm, tín dụng với 10.524 thành viên.

 

Không chỉ giúp hội viên phụ nữ vay vốn, Hội LHPN huyện còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp phát triển Nông thôn, Trạm khuyến nông, khuyến lâm, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm Thú y huyện mở235 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, hướng dẫn kiến thức ch¨n nuôi, trồng trọt... cho 16.040 lượt hội viên, phụ nữ. Qua đó, hội viên, phụ nữ được tiÕp cận với tiến bộ hoa học kỹ thuật để áp dụng tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Toàn huyện đã có 221 mô hình làm kinh tế giỏi, trong đó nhiều mô hình đã được biểu dương, khen thưởng như: mô hình chế biến mủ cao su của chị Dương Thị Hoa - Chi Hội trưởng phụ nữ thôn Quảng Xá; mô hình kinh tế tổng hợp VAC của chị Hồ Thị Thu Trang thôn Lâm Đặng xã Vĩnh Lâm; mô hình trang trại tổng hợp của chị Nguyễn Thị Nhung thôn Thuỷ Tú 2 xã Vĩnh Tú và nhiều mô hình có thu nhập từ 150 triệu đến 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã tích cực thực hiện đề án “Nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị thu nhập 50 triệu đồng/ ha/ năm trở lên giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo”, góp phần đẩy mạnh tốc độ phát triển nông nghiệp bình quân hàng năm 7,7%.

 

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng được các cấp Hội không ngừng đẩy mạnh. Hội LHPN huyện đã tranh thủ sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, các chương trình, dự án và một số ngành liên quan để thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp nữ như: tăng cường tuyên truyền, tập huấn kiến thức khởi sự và quản lý doanh nghiệp; cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế, quốc tế và thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tín dụng; giới thiệu doanh nghiệp nữ tham gia các hội chợ, hội thảo, triển lãm trong nước… Toàn huyện đã xây dựng được 5 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ.

Cùng với đó, Hội LHPN huyện còn tập trung chú trọng đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ việc làm cho phụ nữ. 5 năm qua, Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức 19 lớp dạy nghề may dân dụng, công nghiệp, thêu ren, làm chổi đót, làm bún, làm bánh, chế biến thuỷ hải sản, nữ công gia chánh, công tác thú y ... cho 582 hội viên, phụ nữ; 172 chị được tư vấn, giới thiệu việc làm; 2.617 phụ nữ được tạo việc làm mới; nhiều chị em được giới thiệu, hướng dẫn tham gia Sàn giao dịch giới thiệu việc làm tại huyện và tỉnh… Nhiều chị qua đó đã tìm được việc phù hợp, có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững.

 

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xoá đói giảm nghèo, Hội LHPN huyện đã cụ thể hoá thành hành động cụ thể gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Hội đã rà soát, nắm tình hình phụ nữ chủ hộ nghèo để xây dựng kế hoạch giúp đỡ; vận động hội viên, cộng đồng giúp đỡ, đỡ đầu có địa. Trong 5 năm, đã có2.986 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ được đỡ đầu, 578 hộ phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Bằng những việc làm đó, Hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo trong toàn huyện xuống 13,2%.

 

Có thể nói, hoạt động “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” của Hội LHPN huyện Vĩnh Linh đã giúp chị em phụ nữ tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu, khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng quê hương Vĩnh Linh anh hùng ngày càng giàu đẹp.

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video