Chuyển biến mới trong công tác cán bộ nữ ở tỉnh Nam Định

02/02/2012
Những năm qua, công tác cán bộ nữ ở tỉnh Nam Định có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy tăng hơn so với nhiệm kỳ trước, số lượng và chất lượng cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đều được nâng cao hơn.

 Cụ thể, tỷ lệ nữ trong cấp ủy các huyện, thành phố đạt 11,9%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2010-2015 đạt 12,5%. Số lượng cán bộ nữ chủ chốt các ngành của tỉnh và các huyện, thành phố tăng lên đáng kể. Từ năm 2005 đến nay, tỉnh đã bổ nhiệm 19 cán nộ nữ chủ chốt. Hiện có 7 chị là trưởng các ngành, đoàn thể của tỉnh; 28 chị là phó ngành; 223 chị là trưởng, phó các phòng, ban của tỉnh và các huyện, thành phố. Để có được kết quả ấy, các cấp ủy, chính quyền đã rất quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, tạo điều kiện cho chị em đi học nâng cao trình độ, mạnh dạn giao nhiệm vụ để chị em có môi trường rèn luyện, trưởng thành, đồng thời có những quy định cụ thể về tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, tỉnh đã mở các lớp đào tạo lý luận chính trị, quản lý Nhà nước đối với cán bộ trong quy hoạch; tỷ lệ đảng viên nữ được kết nạp hàng năm chiếm trên 50% tổng số đảng viên được kết nạp.

Thực tế cho thấy, ở đâu có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ở đó công tác cán nộ nữ có sự chuyển biến rõ nét. Ở thành phố Nam Định, Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy các phường, xã, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, trong đó có chỉ đạo cụ thể về công tác cán bộ nữ, quy định rõ tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp trong từng giai đoạn cụ thể. Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, thành phố đã đặt mục tiêu đến 2015, đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên nhất thiết phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Vì vậy đến nay, thành phố Nam Định đang có tỷ lệnữ tham gia cấp ủy cao nhất tỉnh, đạt 21,2%; đối với cấp ủy cơ sở đạt 26,3%; có 24 chị đang giữ các chức danh trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể trong đó có 7 chị giữ chức danh trưởng các ngành như Chánh thanh tra, Viện trưởng Viện KSND, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án, Trưởng phòng Tư pháp thành phố…Các ngành có đông lao động nữ như giáo dục, y tế, Kho bạc Nhà nước, Liên đoàn lao động…đều có cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng, bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy Đảng về công tác cán bộ nữ, các cấp Hội LHPN Nam Định cần chủ động phát hiện, giới thiệu những cán bộ nữ đưa vào quy hoạch cán bộ và chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, bản thân mỗi chị em cần nỗ lực phấn đấu vươn lên tự khẳng định mình, rèn luyện, học tập để nâng cao năng lực mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người cán bộ tham gia quản lý, lãnh đạo./. 

Hoài Phương- Hội LHPN tỉnh Nam Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video