Chương trình Mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ năm 2011: Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ

28/12/2010
Ngày 20/12, Thủ tướng đã ký Quyết định số 2331/QĐ - TTg về việc Ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011.

Duy trì mức sinh thấp, hợp lý

 

Theo đó, Chương trình MTQG DS - KHHGĐ nhằm mục tiêu: Chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý để quy mô dân số sớm ổn định trong khoảng 115 - 120 triệu người vào giữa thế kỷ 21; Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Ngăn chặn tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

 

Chương trình này có các dự án thành phần gồm: Dự án Truyền thông chuyển đổi hành vi; Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Nâng cao chất lượng giống nòi; Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chương trình; Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển. Việc quản lý, thực hiện Chương trình được giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện.

 

Với Chương trình MTQG Y tế, Quyết định đã xác định rõ mục tiêu nhằm chủ động phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm. Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết do một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm góp phần thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Các dự án thành phần gồm có: Dự án phòng, chống các bệnh lây nhiễm (bệnh lao, bệnh phong, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết); Dự án phòng, chống các bệnh không lây nhiễm (bệnh ung thư, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính); Dự án tiêm chủng mở rộng; Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; Dự án Quân Dân Y kết hợp; Dự án Y tế học đường; Dự án An toàn truyền máu.

 

Giảm tác hại của HIV/AIDS với xã hội

 

Sau nhiều bàn thảo trong suốt thời gian qua liên quan đến vấn đề Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chương trình MTQG về Vệ sinh an toàn thực phẩm đã xác định Bộ Y tế quản lý, điều hành, tổng hợp chung toàn bộ tình hình thực hiện Chương trình, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các địa phương trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các Dự án: Nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và Phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan quản lý, tổ chức thực hiện Dự án Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản; Bộ Công thương chủ trì quản lý, tổ chức thực hiện Dự án Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương.

 

15 Chương trình Mục tiêu Quốc gia 2011

 

Các Chương trình MTQG gồm: Việc làm; Giảm nghèo; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình MTQG Y tế; Chương trình MTQG DS-KHHGĐ; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Văn hóa; Giáo dục và đào tạo; Phòng, chống ma túy; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng nông thôn mới; Phòng, chống HIV/AIDS; Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

 Ngoài ra Bộ Y tế còn chủ trì quản lý, tổ chức thực hiện một chương trình quan trọng khác đó là Chương trình MTQG Phòng, chống HIV/AIDS. Chương trình này đưa ra các mục tiêu cụ thể: Tiếp tục thực hiện mục tiêu của chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%; giảm tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

 

Chương trình có các Dự án: Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS; Giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS.

 

Bên cạnh các Chương trình liên quan đến Dân số, Y tế thì những chương trình về việc làm, giáo dục - đào tạo cũng đưa ra những mục tiêu hết sức cụ thể.

 

Tại Chương trình MTQG về Giáo dục - Đào tạo đưa ra các mục tiêu: Thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi; Hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng khó khăn có điều kiện đến trường; Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân...

Theo giadinh.net (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video