Cao Bằng: Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới

02/11/2020
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và vừa mang tính lâu dài với các cấp, các ngành. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào.
Phụ nữ xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng tích cực trồng tuyến đường hoa

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về chủ trương, chính sách, cách thức tiến hành các hoạt động tham gia xây dựng NTM là hoạt động thường xuyên, ưu tiên của các cấp Hội, được tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp chi hội hàng tháng. Các cấp Hội Phụ nữ đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết, các tiêu chí, nội dung hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và các chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ đó, chị em phụ nữ hiểu được rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào, làm động lực tạo không khí thi đua sôi nổi.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" được triển khai lồng ghép trong thực hiện phong trào “Phụ nữ Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hội đã tuyên truyền được 320.799 cuộc tại chi, tổ với 60.901.320 lượt hội viên tham gia; tuyên truyền tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chủ chốt cấp xã/phường/thị trấn; Mở lớp tập huấn cho tuyên truyền viên về Môi trường, ảnh hưởng của môi trường đến sức khỏe con người. Với nỗ lực quyết tâm cao và đồng lòng của đội ngũ cán bộ, hội viên, cuộc vận động càng đi vào chiều sâu, đạt chất lượng cao. Cụ thể các cấp Hội đã tập trung vận động gia đình cán bộ Hội gương mẫu thực hiện di dời 1.024 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà.

Gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội tổ chức được 22.283 cuộc tuyên truyền với chủ đề "Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới" cho 890.071 lượt chị em tham gia; vận động hội viên phụ nữ tham gia lao động công ích, tu sửa đường làng ngõ xóm; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn về kiến thức bảo vệ môi trường cho ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN xã/phường/thị trấn và các tuyên truyền viên. Trong khuôn khổ cuộc tuyên truyền, vận động, các cấp Hội triển khai và duy trì các hoạt động như: nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, trồng thêm tuyến đường hoa, cây xanh…

Bên cạnh đó, Hội không chỉ quan tâm chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, đặc biệt là thông qua Bản tin phụ nữ Cao Bằng ngoài ra, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động còn đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự tự giác thực hiện của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm xây dựng, giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Oanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video