Các dự án hỗ trợ

13/05/2006
1. Dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp phòng chống tội phạm buôn bán người ở VN (VIE/R21) giai đoạn I từ 2003-2005” đã được triển khai. Dự án do UNODC (Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc tại VN) tài trợ 579.600 USD. Đóng góp của Chính phủ VN 18.420 USD (bằng hiện vật) và 10.099 USD (bằng tiền mặt).

- Dự án do Bộ Công an (Tổng cục Cảnh sát) phối hợp Cục Trinh sát Bộ đội biên phòng và Bộ Tư pháp thực hiện.

- Vấn đề buôn bán người ở VN cần được nhìn nhận trong bối cảnh kinh tế - xã hội và chính trị của nó. Thực tế buôn bán người là một hiện tượng có nguồn gốc từ thiếu các cơ hội bình đẳng, do con người mong muốn cải thiện đời sống của mình và để thoát khỏi sự nghèo đói. Lợi dụng ước muốn đó, các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã và đang biến hoạt động buôn bán người thành lĩnh vực kinh doanh kiếm lời bằng bóc lột. Trọng tâm của dự án là tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp phòng chống buôn bán người.

- Mục tiêu của dự án: Tăng cường năng lực phát hiện, điều tra, truy tố tội phạm buôn bán người và tập huấn cho cán bộ của các cơ quan hành pháp và tư pháp, gồm: công an, xuất nhập cảnh, bộ đội biên phòng, tòa án, viện kiểm sát về lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người. Trên cơ sở Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị tội phạm buôn bán người, đặc biệt là PN, TE. Thông qua chương trình toàn cầu về phòng chống buôn bán người, UNODC và văn phòng UNODC tại VN hỗ trợ Chính phủ VN nâng cao năng lực phòng chống buôn bán người như một hiện tượng tội phạm có tổ chức ở VN.

- Giai đoạn II của dự án bắt đầu từ năm 2006-2010.

(Tuổi trẻ)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video