Các cấp Hội LHPN Vĩnh Phúc chung tay xây dựng nông thôn mới

02/11/2020
Thực hiện tốt chủ trương “không chạy theo hình thức mà đi vào thực chất, làm đến đâu chắc đến đó để đạt mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn”, Vĩnh Phúc đã trở thành một trong 9 tỉnh đầu tiên trong cả nước có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Tuyến đường hoa của phụ nữ Vĩnh Phúc

Sau 11 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt khu vực nông thôn Vĩnh Phúc ngày càng khởi sắc, với cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là kết quả của việc nhất quán và thực hiện tốt chủ trương “không chạy theo hình thức mà đi vào thực chất, làm đến đâu chắc đến đó để đạt mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn”.

Các cấp hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới

Trong giai đoạn 2016-2020, cơ cấu kinh tế nông thôn trong tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển dịch nhanh hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhờ thành quả bước đầu từ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Toàn tỉnh đã quy hoạch được 1.640ha vùng sản xuất rau, quả an  toàn theo VietGAP; quy hoạch phát triển chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm, với gần 1.100 trang trại, 33 xã chăn nuôi lợn, 38 xã chăn nuôi gia cầm, 21 xã chăn nuôi bò thịt và 22 xã chăn nuôi bò sữa; hỗ trợ trên 2.680 tấn giống chất lượng cao, hơn 3.770 con lợn nái hậu bị, gần 12.5000 con bò nái; 160ha mô hình giống cá mới… Đồng thời, tỉnh cũng tăng cường tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay, Vĩnh Phúc có 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 thôn đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn ước đạt trên 50 triệu đồng/người, tăng gần 2 lần so với năm 2015.

Đặc biệt, kết quả xây dựng nông thôn mới đáp ứng ngày càng tốt hơn cho yêu cầu phát triển sản xuất, nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong 9 tỉnh đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phụ nữ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới

Đóng góp chung vào thành tích đó, Hội LHPN các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia, đóng góp nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực văn hóa xã hội; môi trường, cảnh quan được chú trọng. Các cấp hội phụ nữ cũng vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hạn chế, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy trong sinh hoạt, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng hoặc dễ phân hủy; xây dựng cảnh quang môi trường – xanh - sạch - đẹp – văn minh.

Tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu

Để duy trì đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, từ nay đến năm 2025, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; ban hành và tổ chức có hiệu quả các chính sách đặc thù về đầu tư, hỗ trợ cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Vĩnh Phúc hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với các hoạt động bảo vệ môi trường

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn. Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video