Bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 01/7/2021

25/03/2021
Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Theo đó, Nghị định quy định 8 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (Điều 5), trong đó, bổ sung thêm 03 nhóm đối tượng so với Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013, bao gồm:

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ĐBKK;

- Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng tại khoản 1 (trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng), khoản 3 (trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo) , khoản 6 (Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật) Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

- Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Nghị định 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 và thay thế Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video