Bình đẳng giới - chiến lược phát triển vùng dân tộc thiểu số

24/05/2019
Đó là vấn đề được xác định tại hội thảo quốc gia “Khuyến nghị lồng ghép giới trong đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2021-2025 với tầm nhìn đến năm 2030 tại Đà Nẵng từ ngày 23 đến 24/5/2019.

Hội thảo do Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức với sự hỗ trợ của chương trình viện trợ quốc tế của Chính phủ Ireland - Irish Aid, có sự tham gia của 30 đại biểu đại diện cho các ủy ban DTTS từ 8 tỉnh thành trong cả nước.

Kết quả điều tra quốc gia về thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS ở Việt Nam năm 2015 của Tổng cục Thống kê và tổng hợp các nghiên cứu gần đây cho thấy, vùng DTTS đang gặp phải những vấn đề giới nghiêm trọng hơn so với các vấn đề giới nói chung ở Việt Nam. Đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc làm và thu nhập, chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản. Tỷ lệ tử vong bà mẹ ở một số nhóm DTTS cao gấp 4 lần so với phụ nữ Kinh. Trong cộng đồng người DTTS, phụ nữ và trẻ em gái thường là những đối tượng thiệt thòi hơn về khả năng tiếp cận các cơ hội, các nguồn lực do các chuẩn mực xã hội áp đặt vị trí thấp kém hơn cho họ, giới hạn họ ở các hoạt động chăm sóc con cái và sản xuất hộ gia đình.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, UBDT cho biết: “Sự phân biệt đối xử đan xen gây ra thiệt thòi đối với phụ nữ và trẻ em gái DTTS, ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng từ các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS, miền núi và vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Bất bình đẳng giới khiến phụ nữ và trẻ em gái không được phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình, gây ra các tổn thất về kinh tế và xã hội cho cộng cộng. Vì vậy, bình đẳng giới là chiến lược không thể tách rời trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS”.

Theo bà Vũ Phương Ly - chuyên gia chương trình UN Women Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) với nguyên tắc “Không bỏ ai ở lại phía sau” thì vấn đề bất bình đẳng giới ở vùng DTTS không chỉ cần được quan tâm trong quá trình xây dựng chính sách mà cần phải có cơ chế giám sát việc đầu tư nguồn lực cụ thể để thúc đẩy bình đẳng giới. Cho đến nay nguồn lực tài chính nhằm giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới nói chung, đặc biệt ở vùng DTTS còn rất hạn chế. Điều này cản trở không nhỏ đến việc thực hiện các kế hoạch và chương trình nhằm trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái DTTS Việt Nam”.

Các khuyến nghị về thúc đẩy bình đẳng giới của đại biểu trong 2 ngày hội thảo sẽ là một trong những căn cứ để Ban soạn thảo Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng KTXH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 với tầm nhìn 2030 xem xét sửa đổi Đề án.

PNVN

CÁC ĐỀ ÁN

Video