Bến Tre: Tập huấn chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

10/11/2020
Ngày 04/11, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tập huấn chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho trên 200 đại biểu là ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa IX, lãnh đạo, chuyên viên Hội LHPN cấp tỉnh, huyện, thành phố, lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội LHPN cơ sở cùng tham dự.
Các đại biểu tham gia tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư ngày 28/7/2020 về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027, công văn số 2539-CV/TU ngày 14/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư; hướng dẫn toàn bộ nội dung công tác chuẩn bị Đại hội theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Đồng thời tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những vấn đề còn kkhăn, vướng mắc tại cơ sở, nhất là việc xây dựng Đề án nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, việc dự toán kinh phí, xây dựng văn kiện, công tác tuyên truyền trước trong và sau Đại hội, thống nhất chương trình thời gian Đại hội, việc tham mưu thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ Hội không đủ điều kiện tái cử BCH nhiệm  kỳ mới...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị và cơ sở thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng thống nhất hành động, hướng tới mục tiêu chung, tập trung tổ chức đại hội thật sự đổi mới về nội dung, hình thức, đảm đảm bảo tiến độ, quy định Điều lệ Hội và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

BCH hội LHPN tỉnh thống nhất chọn xã Định Thủy làm điểm Đại hội cấp cơ sở và huyện Mỏ Cày Nam làm điểm Đại hội cấp huyện/thành phố.

Trần Thị Sẵn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video