Bắc Kạn: Phụ nữ huyện Bạch Thông thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới

27/06/2020
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của mỗi gia đình đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bạch Thông đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thi văn minh.
Sản phẩm mộc nhĩ thái sợi HG của HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang (xã Lục Bình) được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2019

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bạch Thông gồm 15 cơ sở Hội với 147 chi hội phụ nữ tại 147 thôn, có trên 5.500 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt Hội. Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” là cuộc vận động lớn, mang tính xã hội hóa cao và có ý nghĩa sâu sắc; thực hiện tốt 08 tiêu chí của Cuộc vận động sẽ góp phần thực hiện 08/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Chính vì vậy, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bạch Thông đã tích cực chỉ đạo các Hội cơ sở vận động hội viên tham gia có hiệu quả Cuộc vận động gắn với gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để Cuộc vận động được triển khai có hiệu quả, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo các cơ sở Hội về các văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung Cuộc vận động; giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ sở Hội (hằng năm mỗi cơ sở hội đăng ký thực hiện ít nhất một hoạt động góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh tại địa phương như: Hỗ trợ xây lò đốt rác, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, duy trì và xây dựng mới ít nhất 01 đoạn đường phụ nữ tự quản; hỗ trợ ít nhất 02 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động; trồng đoạn đường hoa…); chỉ đạo các cấp Hội hướng dẫn hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các nội dung của Cuộc vận động gắn với tiêu chí NTM ở địa phương.

Song song với công tác chỉ đạo, Hội LHPN huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt câu lạc bộ. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích, nội dung của Cuộc vận động để tự giác thực hiện.

Trong nhóm tiêu chí “5 không”, Hội LHPN huyện xác định tiêu chí “Gia đình không đói nghèo” làm đòn bẩy để đạt các tiêu chí còn lại. Với mục tiêu giúp phụ nữ đầu tư sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, Hội đã phân hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thành các nhóm để có hình thức giúp đỡ phù hợp. Trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cho các cơ sở Hội giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đã từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, vốn vay của Hội LHPN tỉnh giúp cho nhiều hộ hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Hỗ trợ hội viên đầu tư sản xuất có hiệu quả, Hội LHPN huyện đã triển khai thực hiện tốt Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”; phối hợp mở các lớp tập huấn cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật cho phụ nữ, các lớp dạy nghề giải quyết việc làm cho lao động nữ. Cùng với địa phương triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã/phường một sản phẩm”, Hội phối hợp với các ngành chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phụ nữ phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế tập thể. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 05 hợp tác xã, 04 tổ hợp tác do phụ nữ làm quản lý; các mô hình này đang hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện cho hàng trăm lao động nữ tại địa phương có việc làm, thu nhập cho gia đình. Ngoài ra, Hội còn duy trì tốt ngân hàng bò tại các xã Đôn Phong, Cao Sơn, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Mỹ Thanh. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã hỗ trợ các hộ phụ nữ nghèo xây mới 06 mái ấm với tổng tiền 115 triệu đồng; giúp đỡ 744 hộ hội viên phụ nữ nghèo, trong đó có 328 chị thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

Để thực hiện các tiêu chí “Gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Gia đình không có bạo lực”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, “không sinh con thứ 3 trở lên”, Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án như: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; phối hợp với cơ quan pháp luật duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ; phối hợp với Công an huyện thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08/5/2002 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; thành lập các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình không sinh con thứ 3”; …

Trong nhóm tiêu chí “3 sạch”, Hội LHPN chú trọng hàng đầu là bảo vệ môi trường nông thôn gắn với tiêu chí 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Do đó, ngoài tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường cho hội viên, Hội còn tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tu sửa đường liên thôn, liên xóm, chỉnh trang vườn, trồng hàng rào cây xanh… Đồng thời vận động cán bộ, hội viên và nhân dân không làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm trước cửa nhà hoặc dưới gầm nhà sàn; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình như: Đoạn đường phụ nữ tự quản, xây dựng lò đốt rác mini, xây dựng công trình nước sạch, trồng đoạn đường hoa… Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 539 lò đốt rác mini, duy trì 78 đoạn đường phụ nữ tự quản, trồng được trên 4.000 đoạn đường hoa; các chi hội phụ nữ thường xuyên dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm định kỳ….

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động Hội, phụ nữ toàn huyện tích cực hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như: Vận động gia đình hội viên đóng góp được gần 967 triệu đồng tiền mặt, trên 8.418m2 đất, 9.663 ngày công lao động. Ngoài ra, các cơ sở Hội còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo… với giá trị gần 436 triệu đồng, 19.890 ngày công, trên 9,6 tấn gạo, 10.094 vác củi.

Qua thực tiễn, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Bạch Thông thời gian qua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em, các thành viên trong gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chí “5 không”, “3 sạch” góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

backan.gov.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video