Bắc Kạn: 150 cán bộ Hội được tập huấn công tác Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

22/12/2020
Ngày 21/12, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu tham gia tập huấn

Tại hội nghị, gần 150 cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh, huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc và các xã/phường/thị trấn trong toàn tỉnh đã được quán triệt, tập huấn về: các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Kế hoạch, Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh liên quan đến việc tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất ý kiến tập trung vào các nội dung như: Hướng dẫn công tác nhân sự; đề cương báo cáo chính trị; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội… Những nội dung này đã được Thường trực Hội LHPN tỉnh tiếp thu, giải đáp thấu đáo, đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần làm ngay sau tập huấn.

Dự kiến, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý II năm 2021; cấp huyện hoàn thành trong quý III năm 2021; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV năm 2021.

Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video