Bắc Giang: Xét xử 106 vụ với 126 bị cáo phạm tội liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em

18/08/2021
Đó là con số được đưa ra tại hội thảo khoa học về công tác phát hiện, giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân trong các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Hội thảo do Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức vào sáng 17/8/2021.
Bà Ngụy Thị Tuyến - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì Hội thảo

Đây là hoạt động trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần hạn chế vụ việc phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Hội thảo nhận được sự quan tâm, tham dự của 70 đại biểu đại diện chính quyền, cơ quan tố tụng, ngành chức năng các cấp trên địa bàn tỉnh: UBND, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Văn hóa TT&DL, Lao động TB&XH, Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Hội LHPN…

Tại Hội thảo đã có 10 báo cáo tham luận được trình bày qua đó phân tích, làm rõ các chủ đề như: Công tác phát hiện, giải quyết, kiểm sát, xét xử vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Thực trạng công tác phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015-2020; Công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; Kết quả nắm bắt, kiến nghị, phối hợp giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em của tổ chức Hội LHPN, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.

Thông tin tại hội thảo cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cơ quan chức năng đã thụ lý 107 vụ với 127 bị cáo, đã đưa ra xét xử 106 vụ, 126 bị cáo phạm tội liên quan đến bạo lực, xâm hại, mua bán phụ nữ, trẻ em.

Nhận định thời gian tới, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em có xu hướng trầm trọng hơn do những hạn chế về di chuyển, cách ly xã hội, cùng với những thiệt hại về kinh tế - xã hội do hậu quả của dịch bệnh gây ra.

Nhằm hạn chế hạn chế vụ việc phụ nữ  và trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, các báo cáo tham luận tại Hội thảo tập trung vào một số giải pháp: tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân đặc biệt là phụ nữ, trẻ em kiến thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó quan tâm trực tiếp đến một số nhóm đối tượng đặc biệt như gia đình khó khăn có người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội, ly hôn, khu vực miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em; các ngành chức năng, đặc biệt là các cơ quan tố tụng tăng cường đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa tội phạm; phát hiện sớm, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm bạo lực xâm hại phụ nữ, trẻ em; đề xuất cơ chế phù hợp để có sự phối hợp giữa cơ quan tố tụng với các ngành chức năng đặc biệt là Hội LHPN trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em trong các vụ việc.

                                       

17

 

Ban TG-CSLP Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video