Bắc Giang: Trên 1.500 phụ nữ được trang bị kiến thức sản xuất nông nghiệp an toàn

17/05/2021
1.520 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn 7 huyện thuộc tỉnh Bắc Giang đã được tham gia chương trình tập huấn về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và sản xuất nông nghiệp an toàn.
Các đại biểu tham gia tập huấn

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (đề án 938), Hội LHPN tỉnh Bắc Giang  tổ chức 13 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và sản xuất nông nghiệp an toàn cho 1.520 người là thành viên 03 mô hình điểm của Đề án 938, thành viên mô hình kinh tế tập thể HTX/THT/TLK và cán bộ, hội viên phụ nữ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 13 xã thuộc 07 huyện/thành phốphối hợp với Ban Thường vụ Hội LHPN 07 huyện/thành phố (Lạng Giang, Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam và thành phố Bắc Giang).

Tham gia tập huấn, chị em đã được tìm hiểu một số kiến thức chung về pháp luật bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa; sản xuất nông nghiệp an toàn, vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp an toàn; Đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau, củ, quả an toàn; sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị; áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất… Trong quá trình tập huấn, những vấn đề thắc mắc, câu hỏi chị em đặt ra đều được báo cáo viên giải đáp tận tình, dễ hiểu.

Sau chương trình tập huấn giúp chị em có thêm kiến thức, hiểu biết để áp dụng vào trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng một nền nông nghiệp sạch, an toàn, bảo vệ môi trường, từ đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ban Kt Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video