Bắc Giang: Hội LHPN huyện Việt Yên giúp đỡ 198 hộ gia đình đạt gia đình 5 không 3 sạch

17/02/2022
Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội, Hội LHPN huyện Việt Yên luôn xác định tham gia xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
Hội LHPN huyện Việt Yên trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Việt Yên đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đến 100% cơ sở Hội, trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lối nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng hóa góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng mô hình phát triển kinh tế; xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường bền vững gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, trong đó tập trung vào một số nội dung như: quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của hội viên phụ nữ và nhân dân về xây dựng nông thôn mới; triển khai các mô hình bảo vệ môi trường; đổi mới phương thức hỗ trợ phụ nữ, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế bằng cách thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH, Quỹ TYM… Hàng năm, Hội LHPN huyện chỉ đạo, đưa nội dung tuyên truyền về các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hội viên, viết tin bài tuyên truyền trên Đài truyền thanh, Bản tin, Trang thông tin điện tử huyện tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân.

Phụ nữ Việt Yên thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

 

Hội đã quản lý tốt trên 347 tỷ đồng vốn ủy thác, tín chấp với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNT cho trên 6.800 lượt hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế. 100% hộ vay vốn được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật. Hội cũng đã chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, Trung tâm dạy nghề trên địa bàn mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu và khả năng thực hành nghề của lao động nữ nông thôn; củng cố, nâng cao các nghề truyền thống như mây tre đan, nấu rượu, may công nghiệp và đào tạo thêm các nghề mới cho thu nhập ổn định như: dịch vụ gia đình, chế biến món ăn… Từ năm 2016 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức 26 lớp dạy nghề cho 1.115 lao động nữ, sau đào tạo 100% học viên có việc làm; tổ chức tư vấn việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động cho 8.697 hội viên; giới thiệu việc làm cho 23.695 lao động nữ nông thôn.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Việt Yên còn tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ hội viên hưởng ứng và thực hiện hiệu quả CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Các cấp Hội giúp đỡ 198 hộ gia đình đạt gia đình 5 không 3 sạch, trong đó giúp thoát nghèo 61 hộ; vận động trên 87% hộ gia đình thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; tiết kiệm từ các mô hình bán rác tái chế; xây dựng 19 con đường "Sáng - xanh - sạch, đẹp - an toàn"; trồng và chăm sóc 74 con đường hoa với tổng chiều dài trên 58km, trồng 1940 cây xanh. Đặc biệt, Hội đã thực hiện các tiêu chí “3 sạch” gắn với đăng ký thực hiện 93 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới như: tổ chức ra quân vệ sinh môi trường được 3330 km đường làng ngõ xóm; thu gom 144,239m3 rác thải…

Nguyễn Thị Duyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video