Bà Lê Đào An Xuân tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên

26/10/2021
Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, chiều 25/10, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên Lê Đào An Xuân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Lê Vy

Đại hội đã nghe thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất, bầu Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa XVII. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã bầu Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 9 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Đào An Xuân tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên khóa XVII; Các đồng chí Nguyễn Thị Phương Liên và Trần Thị Binh tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên khóa XVII.

BCH Hội LHPN tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội. Ảnh: Lê Vy

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu đương nhiên.

Đại hội đã nhất trí thông qua mục tiêu chung và 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2021- 2026. Mục tiêu là: "Phát huy truyền thống đoàn kết, sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển, nêu cao tinh thần làm chủ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức Hội LHPN vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa Phú Yên phát triển nhanh và bền vững".

8 chỉ tiêu cơ bản gồm:

1. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 2 gương cá nhân phụ nữ tiêu biểu, cách làm hay, mô hình hiệu quả; duy trì ít nhất 02 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vận động 35% phụ nữ tham gia luyện tập thể dục thường xuyên.

2. Hàng năm, toàn tỉnh giúp 110 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 130 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ, duy trì, thành lập mới 6 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

3. Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. Hơn 70% phụ nữ khuyết tật được Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau.Tỷ lệ phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế chiếm 95% tổng số phụ nữ.

4. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch" hoặc "gia đình 5 có, 3 sạch" (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao), phấn đấu cả tỉnh giúp được thêm 550 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; thực hiện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần đưa tỷ lệ xã nông thôn mới của tỉnh đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

5. Đến cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh phát triển mới 8.800 hội viên.

6. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

7. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội LHPN cấp huyện, Hội LHPN cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.

8. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.

Đại hội cũng vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 4 cán bộ Hội cơ sở giỏi nhận bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và 15 cán bộ Hội cơ sở giỏi nhận Bằng khen của BTV Hội LHPN tỉnh Phú Yên.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video