An Giang: Phụ nữ Châu Thành tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

24/10/2020
Bên cạnh thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, Hội LHPN huyện Châu Thành (An Giang) cùng chính quyền và nhân dân địa phương tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều mô hình, việc làm thiết thực.
Ra mắt mô hình hạn chế sử dụng rác thải nhựa tại huyện Châu Thành, An Giang

Tính đến cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Châu Thành có 5/12 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn "xã nông thôn mới". Các xã đều thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu. Trung bình các xã trên địa bàn huyện đạt 15,33 tiêu chí và 42,33 chỉ tiêu. So với năm 2017 không có xã đạt dưới 10 tiêu chí (năm 2017 có 6 xã đạt dưới 10 tiêu chí)...

Kết quả đó đã khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện Châu Thành trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có vai trò lớn của các cấp Hội LHPN trên địa bàn. Trong thời gian qua, với các mô hình thiết thực, các cấp Hội đã và đang đóng góp tích cực vào việc thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

Hội LHPN huyện Châu Thành, An Giang thành lập nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới

Cụ thể, các cấp Hội LHPN huyện Châu Thành đã chủ động phối hợp các ngành, các xã, thị trấn tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn, đô thị văn minh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh cho hội viên, phụ nữ thông qua các hình thức sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ. Ngoài ra, thông qua hội thi hay các buổi tuyên truyền lồng ghép, Hội thường xuyên tuyên truyền các văn bản pháp luật, như: Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; kiến thức liên quan các loại dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em…

Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội đã lồng ghép tuyên truyền về các tiêu chí của cuộc vận động được 130 cuộc có hơn 3.500 lượt người tham gia. Đồng thời, phối hợp cùng các ngành thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới với các hoạt động thiết thực như: Đổ 230m2 bê tông làm công viên, làm 100 cây cột cờ đúng quy cách trên trục đường chính chiều dài 1km; trồng 250 cây bông sứ dọc theo tuyến lộ nhựa, làm đèn đường... Qua đó, góp phần thực hiện các tiêu chí về đảm bảo cảnh quan môi trường, giao thông nông thôn.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường gắn với tiêu chí 3 sạch của Hội-“Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” trong chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Qua đó, trong năm 2020, đã có 385 hộ là hội viên phụ nữ của các xã tiếp cận được với chương trình nước sạch vệ sinh môi trường và các cấp Hội cơ sở đã thành lập mới, ra mắt mô hình “Hạn chế sử dụng rác thải nhựa” tại xã Vĩnh An với 13 thành viên. Mỗi thành viên tham gia mô hình được tặng giỏ xách đi chợ hạn chế túi nilon.

Hội cũng triển khai mô hình “Phụ nữ ven sông không vứt rác” tại thị trấn An Châu với 50 thành viên. Tham gia mô hình, các thành viên sẽ tự giác và vận động người dân để rác đúng quy định, không vứt rác xuống sông, góp phần hạn chế rác thải trên sông, bảo môi trường xung quanh...

Những kết quả đạt được trong thời gian qua, đã khẳng định vai trò của các cấp Hội phụ nữ huyện Châu Thành trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Từ đó, sẽ tạo tiền đề quan trọng để các cấp Hội phụ nữ huyện Châu Thành tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được của hội, góp phần cùng hệ thống chính trị huyện, xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video