77 tỉ đồng để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

03/07/2006
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đệ trình lên Chính phủ đề án "Tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về" với tổng kinh phí 77 tỉ đồng.

Đề án được đưa ra tại Hội nghị Phòng chống tệ nạn xã hội toàn quốc do Bộ này tổ chức tại Đà Lạt vào cuối tuần qua. Mục đích của đề án nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về hòa nhập với đời sống cộng đồng bằng các chính sách xóa đói, giảm nghèo, vay vốn, học nghề, tạo việc làm, chống tái mù chữ và chữa bệnh…

Theo một thống kê chưa đầy đủ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (thuộc Bộ Quốc phòng), hiện chưa có số liệu cụ thể về số phụ nữ, trẻ em Việt Nam đã bị buôn bán qua biên giới (theo các đường mòn và cửa khẩu, địa bàn biên giới), nhưng ước tính đã có khoảng 10.000 phụ nữ và trẻ em lâm nạn được trở về Việt Nam dưới các hình thức và hầu hết các đối tượng này lâu nay vẫn chưa nhận được sự quan tâm nào, trong khi phần lớn số nạn nhân nói trên thường có trình độ văn hóa thấp kém lại ở các vùng nông thôn sâu, xa, không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình khó khăn…

Nhất Hùng
Công an nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video