Đồng Tháp: Thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện Luật Trẻ em nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ mang tới hiệu quả cao

24/03/2022
Công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương.
Giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh (Ảnh minh họa)

Hàng năm, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em song song với các văn bản Luật mới ban hành; kết hợp tuyên truyền các tài liệu hỏi - đáp, văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Trẻ em với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; tổ chức có trọng tâm và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ hội của các đoàn thể, tổ chức các hội thi… về những điểm mới quy định cụ thể các quyền và bổn phận của trẻ em, sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, các biện pháp bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp), các hành vi vi phạm quyền trẻ em bị nghiêm cấm… trong Luật Trẻ em năm 2016.

Qua thực hiện cho thấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng đã giúp công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả nhất định. Trẻ em mồ côi được nuôi dưỡng tại cộng đồng, gia đình và được hưởng chế độ, chính sách của nhà nước; trẻ em khuyết tật được khám bệnh và được tham gia giáo dục hòa nhập; trẻ em sinh ra được làm giấy khai sinh đúng quy định; cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thể thấp còi; tỷ lệ trẻ em bỏ học ở các cấp giảm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu tiên, ưu đãi, miễn giảm học phí cho học sinh là hộ nghèo, con gia đình chính sách theo quy định; đặc biệt là công tác truyền thông tác động đến các bậc phụ huynh tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ được tiêm vacxin phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 bảo đảm đúng thời gian quy định và đủ liều…

Nhìn chung, công tác thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị, ban, ngành có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật trẻ em.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn vẫn còn những khó khăn nhất định: thời gian đầu tư cho công tác trẻ em còn ít; bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện; thiếu chủ động phát hiện sớm và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm Luật Trẻ em, đặc biệt là lên án các hành vi xâm hại, ngược đãi và bạo lực đối với trẻ em...

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực trong công tác nắm bắt tình hình dư luận ở cơ sở, theo dõi và giám sát thực hiện pháp luật, chính sách và các chương trình liên quan đến quyền trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em và các văn bản Luật mới ban hành góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em.

Trần Thắng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video