Đề xuất tiêu chí “5 có, 3 sạch” của Hội LHPN Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao

15/04/2021
Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ, gia đình và tổ chức Hội LHPN Việt Nam vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới, Hội LHPN Việt Nam tổ chức nghiên cứu đề tài về nâng cao hơn các tiêu chí của CVĐ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch đáp ứng yêu cầu của Chương trình xây dựng NTM giai đoạn tới, nhất là ở các xã nâng cao, xã kiểu mẫu thông qua đề xuất các tiêu chí “5 có, 3 sạch”
Hội thảo tham vấn chuyên gia lấy ý kiến về các tiêu chí "5 có, 3 sạch" của Hội LHPN Việt Nam

Các đại biểu tham dự hội thảo tham vấn chuyên gia lấy ý kiến về các tiêu chí "5 có, 3 sạch"  diễn ra vào sáng ngày 14/4

Phát huy những kết quả nổi bật của Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

Xác định vai trò to lớn của phụ nữ và các cấp Hội LHPN Việt Nam trong đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010, Hội LHPN đã phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Qua hơn 10 năm, CVĐ đã được triển khai sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét, trở thành “thương hiệu” của Hội LHPN Việt Nam, được Chính phủ, các cấp, các ngành đánh giá cao, đông đảo phụ nữ và nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia; được Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cho Hội trong Chương trình giai đoạn 2021-2025.

Các tiêu chí 5 không, 3 sạch (Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, Không có bạo lực gia đình, Không vi phạm chính sách dân số, Không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) được TW Hội giao cho Hội LHPN các tỉnh, thành lựa chọn nội dung cụ thể phù hợp với thực tiễn, trong đó một số tỉnh điều chỉnh tiêu chí như: Không có tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Không khói thuốc, Sạch ruộng đồng...

Đáp ứng được nhu cầu thiết thân của phụ nữ, CVĐ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch của Hội đã được 100% cơ sở Hội đăng ký, qua đó đã thực hiện có hiệu quả hơn 15.000 phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; trung bình hàng năm giúp gần 100.000 hộ thoát nghèo; Trên 8,4 triệu bà mẹ và 3 triệu ông bố có con dưới 16 tuổi đã được Hội tuyên truyền, tập huấn kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi con tốt; CLB Gia đình hạnh phúc được duy trì ở nhiều địa phương; Hơn 55.000 km đường hoa, cây xanh được các cấp Hội thực hiện; Hơn 1,2 triệu hộ gia đình phụ nữ khó khăn được Hội vận động, giúp xây nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch bằng nhiều cách, nhiều mô hình bảo vệ môi trường được xây dựng nhân rộng.

Đề xuất tiêu chí “5 có, 3 sạch” trong giai đoạn tới

Trong giai đoạn tới, Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 (dự thảo) tiếp tục quan tâm đến các vấn đề gia đình, phụ nữ, bình đẳng giới, đặc biệt là đối với các xã NTM nâng cao, xã kiểu mẫu. Trong đó đặt ra những mục tiêu cao hơn nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân và hộ gia đình được hưởng thụ tốt nhất những thành quả của Chương trình, bảo đảm bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Điều này đòi hỏi Hội LHPN Việt Nam phải nghiên cứu để nâng cao hơn các tiêu chí của CVĐ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch đáp ứng yêu cầu của chương trình NTM, sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là ở các xã nâng cao, xã kiểu mẫu.

Bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Gia đình Xã hội TW Hội LHPN Việt Nam cho biết, hiện tại, TW Hội đang thực hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở để đề xuất tiêu chí gia đình “5 có, 3 sạch”, trong đó chú trọng các tiêu chí này vừa kế thừa tiêu chí các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, vừa nâng mức độ cao hơn để phù hợp với giai đoạn mới nhằm phát huy các giá trị tốt đẹp và tiềm năng đóng góp của gia đình vào thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã nâng cao, kiểu mẫu.

Bà Trương Thị Thu Thủy (trái ảnh) cho biết, việc đề xuất tiêu chí gia đình “5 có, 3 sạch” dựa trên quan điểm phát huy cao hơn ưu điểm của CVĐ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch thời gian qua

Một số quan điểm được TW Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh khi nghiên cứu để xây dựng các tiêu chí 5 có, 3 sạch như: Phải phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về xây dựng gia đình; Kế thừa được những ưu điểm của CVĐ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, phát huy ở mức độ cao hơn; Từng nội dung “Có” và “Sạch” được cụ thể hóa theo hướng bao gồm cả nội dung “định tính” mang tính vận động, định hướng hành vi và nội dung “định lượng” để có thể đong, đo, đếm, đánh giá được; đồng thời có thể phân cấp cho địa phương cụ thể hóa một số nội dung phù hợp với đặc thù địa bàn; Phù hợp với nhu cầu thiết thân, nguyện vọng, lợi ích của phụ nữ, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội và khả thi về nguồn lực.

Để thực hiện đề tài nghiên cứu, Hội LHPN tổ chức hội thảo, tọa đàm, tham vấn chuyên gia, phỏng vấn đối tượng... tại TW và địa phương, trên cơ sở đó nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu, tổng hợp, phân tích để có thể đề xuất được các nội dung, tiêu chí “5 có, 3 sạch” sát hợp nhất đồng thời đề xuất giải pháp khả thi đưa vào triển khai thí điểm tại các xã NTM nâng cao, xã kiểu mới trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video